Hvordan kom du frem til at det var til Tanzania du ville dra?

Det at det ble Tanzania jeg valgte å dra til var i grunnen ganske spontant. Jeg har tidligere tilbrakt tre måneder i Asia hvor jeg fikk oppleve mye av kulturen der, dermed virket det fristende å velge noe nytt og spennende som Afrika.

I tillegg var de tidligere utvekslingsstudentene veldig flinke til å gjøre det å dra til Tanzania attraktivt.

 

Utveksling i Tanzania

Navn: Nora Johanne Bøe

Alder: 22

Fra: Kristiansund

Studerer: Sykepleier (2.året – 4. semester)

Studiested: På utveksling fra Høgskolen i Oslo og Akershus – Pilestredet. Befinner meg nå i Tanzania på utveksling gjennom TICC/HAMA.

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Tanzania og i Norge?

Den største forskjellen er nok at man får brukt sykepleiefaget på en helt annen måte. Man blir utfordret på den måten at man må tenke problemløsende og ta i bruk de ressursene man har tilgjengelig.

Dette gjør sykepleien i Tanzania utrolig spennende, samtidig som man også setter pris på all den grunnleggende teorien man har lært hjemme i Norge rundt sykepleiepraksisen.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Her i Tanzania har jeg praksisen min gjennom organisasjonene TICC/HAMA. Jeg har gjennom snart tre måneder vært gjennom 6 ulike programområder. De ulike områdene er:

1. Elderly Home

2. Educational Sponsorship Program

3. Pregnant Women & Children Under Five

4. Campaign

5. School Health Check up

6. Mental Health

Gjennom disse programområdene får man mulighet til å delta i ulike typer arbeid, både helsefremmende og forebyggende. Du får muligheten til å bli kjent med de ulike helserelaterte problemene som rammer denne delen av Tanzania.

I tillegg får man også unike muligheter til å oppleve situasjoner i praksis som man kanskje aldri vil se hjemme i Norge.

 

 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

Her i Tanzania våkner jeg rundt kl. 07.30 og gjør meg klar for praksis. Noen av praksisområdene krever uniform mens i andre kan vi bruke egne klær.

Like før kl. 08 går jeg og hun jeg bor med bort til frokost i restauranten.

Rundt kl. 08.30 reiser vi ut på praksis, avhengig av hvilket praksisområde vi er i.

Siden vi nå er en del av en annen kultur og mange av menneskene som jobber her er en del av såkalt ”african time” er det ikke helt uvanlig at vi reiser ut på praksis både 10 og 20 min senere enn planlagt.

Avhengig av praksisområdet er vi enten ute i arbeid til kl. 12 eller til kl. 14.

Når vi kommer tilbake fra praksis har vi tid til å reflektere rundt arbeidet vi har gjort denne dagen og hva vi har opplevd. Vi skriver også rapporter om arbeidet vi har gjort for å lette arbeidet for de som kommer etter oss.

Rundt kl. 16 er praksisdagen over. Så regelen her nede er at ingen skal ses på stranda før klokken er slått 16:00.

 

 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i Tanzania?

Den største utfordringen ved å studere i Tanzania er at man i mange tilfeller kan føle at det man gjør ikke er tilstrekkelig, at man gjerne skulle gjort så mye mer, og at det er så lite som skal til for at ting kan bli litt bedre. For man har ofte gode løsninger på ting, men som krever en annen måte å arbeide på enn det man er vant til her.

Det kan ofte bli vanskelig da man også må tenke på viktigheten av å respektere kulturen og vanene deres.


 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Her på Tanga International Competence Center (TICC) betaler vi 35 USD per natt. Vi deler rom to og to, og har eget bad. I denne prisen er det inkludert soverom, rengjøring og tre måltider per dag.

Vi får studiestøtte fra Lånekassen, noe som er til stor hjelp. Selv om jeg i tillegg har brukt noen timer på jobb for å få råd til å delta på de utfluktene jeg har hatt mulighet til her nede.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Når jeg ikke er i praksis bruker jeg tiden på å sole meg, henge med de andre her og å slappe av med musikk eller en god bok.

Man er ofte sliten etter en arbeidsdag, da arbeidsforholdene i stor grad er ganske ulike de vi er vant med hjemme (varmen er selvfølgelig også en utfordring).

I helgene passer vi på å dra på de utfluktene vi har mulighet til slik at vi får mest mulig ut av oppholdet her.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet her er faktisk veldig bra, en skulle nesten trodd det ville oppstå mer konflikter, når 20 jenter med sterke personligheter som på forhånd ikke kjente hverandre reiser sammen.

Jeg er utrolig glad for at jeg fikk muligheten til å reise sammen med en så fin gjeng. 

 

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Mitt største tips er å dra. Vær uredd, ta muligheten og voks på det.

Det å dra på utveksling er kanskje det beste jeg har gjort, og jeg har så mange gode historier og hendelser å ta med meg videre i livet.

Jeg vil anbefale alle og enhver som har mulighet til det å ta en del av studietiden sin her i Tanzania. Det er en utrolig fin opplevelse på godt og vondt.

Jeg tror de fleste av oss har godt av å oppleve forskjellene og å få mulighetene til å sette litt ekstra pris på det man har.

Jeg føler meg utrolig privilegert som fikk muligheten til å dra hit.