Studenter forteller gjerne om gode opplevelser fra å ha studert utenlands, kanskje i eksotiske land og byer.

Å gjøre utvekslingsstudier, ved å ta et visst antall studiepoeng ved et gjesteuniversitet i utlandet, er veldig populært blant norske studenter.

Men, selv om verden er full av spennende universiteter man kan utveksle til i utlandet, tilhører en av klodens mest spesielle og eksotiske «utvekslingssteder» vårt eget land.

I Longyearbyen på Spitsbergen, tilhørende øygruppen Svalbard, ligger nemlig en litt spesiell utdanningsinstitusjon; Universitetssenteret på Svalbard, ofte bare kalt «UNIS».

På UNIS, kan man vente seg en noe alternativ studenttilværelse, både med tanke på studiested og læringsinnhold.

Arktiske realfag, arktisk sikkerhet og beredskap, samt spesielle kurs som «The Stormy Sun and the Northern Lights» (5 studiepoeng) og «Arctic Survival and Safety» (3 studiepoeng), er eksempler på studietilbudet ved UNIS.

Om du har en særlig interesse for natur- og realfag, og håndterer kulde godt, kan kanskje et studieopphold på verdens nordligste utdanningsinstitusjon være et spennende alternativ til utvekslingsopphold i utlandet?

Markus Floer, en masterstudent som tilbringer sitt siste semester som student på Svalbard, bidrar med sine tanker om å være student på UNIS.

Til forskjell fra utveksling i utlandet, som ofte er i større byer og samfunn, er klimaet og omgivelsene i den lille byen på Svalbard veldig annerledes. På Svalbard, tar man del i et mindre miljø, og man får et dypere i innblikk i den mystiske øygruppen man er mest kjent med fra værmeldinga, sier Markus.

Man møter likevel personer fra hele verden – både andre studenter og forelesere. Man har dermed gode muligheter for å stifte bekjentskap med folk, både i og utenfor sitt eget fagfelt, sier han.

  

 

Om UNIS

UNIS er ikke et universitet i seg selv, men en utdanningsinstitusjon driftet som et samarbeidsprosjekt mellom de ulike norske universitetene. Man kan dermed ikke ta hele utdanningsgrader på UNIS, men de tilbyr en rekke enkeltkurs på bachelor-, master- og doktorgrad-nivå.

Til sammen, er det ca. 750 studenter som årlig er innom UNIS for å ta ulike kurs. I tillegg, er noen mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater innom periodevis, for å skrive på oppgaver og avhandlinger.

Omtrent halvparten av studentene er norske, mens halvparten kommer fra andre land. All undervisning foregår dermed på engelsk, noe som gjør at det blir et spennende og internasjonalt miljø.

Fra de norske universitetene, fordeler studentandelen seg slik i 2019: Tromsø (30%), NTNU (29 %), UiB (16 %), UiO (11 %), UiS (5 %), NMBU (3 %), og til slutt UiA, Nord universitet og USN (sammenlagt 2 %). 


 

Her er en presentasjonsfilm av universitetssenteret, hentet fra UNIS sin egen Youtube-kanal:

 

 

  

Arktiske fag og sikkerhetskurs

UNIS tilbyr studieemner innenfor fagretningene arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og teknologi. Studenter som allerede er i gang med relevante utdanninger, kan søke opptak til disse studieretningene.

UNIS tilbyr i tillegg andre kurs, som går ut på sikkerhet og beredskap i Arktis (masteremner). For å få opptak til disse emnene, må man være gang med relevant utdannign på fastlandet.

Alle nyankomne studenter må, i tillegg til valgte emner, gjennomgå et obligatorisk sikkerhetskurs, hvor man skal lære å beskytte seg mot isbjørn, og håndtere det ekstremt kalde klimaet.

 

  

Alternativ til utveksling?

Gitt den faglige profilen, kan UNIS brukes som «utvekslingsinstitusjon» blant studenter som går aktuelle realfaglige studieretninger. Geologi og biologi er de to vanligste studieretningene for studenter som drar til UNIS.

Da UNIS ligger på Spitsbergen, som igjen teknisk sett tilhører Norge, kan det nevnes at et studieopphold her ikke utelukker å kunne dra på et vanlig utvekslingsopphold i utlandet.

Jeg kan nevne at man ikke må ikke velge mellom utveksling i utlandet og utveksling på Svalbard! UNIS tilbyr kurs både på bachelor- og masternivå, sier Markus.

Mange studenter kommer dessuten tilbake hit etter ett par semestre, for å ta flere fag. En venn av meg, som jeg tok fag sammen med forrige vinter, studerer nå på Hawaii, føyer han til.

Det administrative er gjerne hakket enklere enn når man skal til en utenlandsk utdanningsinstitusjon.

Fordi UNIS teknisk sett ligger i Norge, er det enkelt å administrere et opphold her. Man trenger ikke å søke om noen spesielle stipender, og gjør bare det vanlige hva gjelder Lånekassen, påpeker Markus.

Det eneste man trenger å organisere, er å skaffe seg bolig gjennom studentsamskipnaden, og deretter bestille flybillett etter man har fått innvilget opptak, fortsetter han.

 

  

Ny folkehøyskole på Svalbard

Om man ikke er helt klar for å gjennomføre kurs på universitetsnivå, men fortsatt synes det virker spennende med et studieopphold i en av verdens nordligste byer, kan det nevnes at en ny folkehøyskole akkurat har åpnet i Longyearbyen.

Svalbard Folkehøgskole har sitt første år med regulær drift i år (2020), men skal etter planen utvide studenttallet, og flytte inn i nye lokaler, i løpet av 2021.

Foreløpig består studietilbudet av 6 ulike linjer: Fotolinje, forskerlinje, ekspedisjonslinje, fangstmannslinje, «musikk kultur og scene» og arktisk friluftsliv.

Hvem skulle ha trodd at det finnes studietilbud på folkehøyskole-, bachelor-, master-, og doktorgradsnivå i nærheten av Nordpolen?

Kilder: unis.no, svalbardfolkehogskole.no