Hva gjør en jobbkonsulent


En jobbkonsulent veileder og bistår «deltakere» med å finne utdannelse eller ordinært arbeid. De kan også hjelpe i en eksisterende arbeidssituasjon. Deltakerne kommer gjerne via nav eller arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte arbeidsrettet rehabilitering. Man jobber ofte i team sammensatt av ulike yrker for å kunne gi bedre og mer helhetlig oppfølging av deltakerne.


Arbeidsoppgaver er å kartlegge og avklare deltakers ressurser og hindringer. Tilby karriereveiledning der man sammen med deltaker ser på ulike jobbmuligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Man ser da også på om det er behov for kompetanseheving for å realisere jobbdrømmen. Jobbkonsulenten skal kunne hjelpe deltaker gjennom evt. motivasjonssvikt. For å sikre fremdriften til deltaker lages det handlingsplaner, samt rapporter som sendes til oppdragsgiver.


En jobbkonsulent gir også jobbrettet undervisning, som f.eks. hvordan gjennomføre et jobbintervju, hva er vanlig etikette på en arbeidsplass og hvordan håndtere en konflikt. Dette gjøres enten en til en eller i grupper.Jobbkonsulenten har i tillegg bred oversikt over arbeidsmarkedet, lokalt og nasjonalt. Når deltaker er i en arbeidssetting skal jobbkonsulenten kunne bistå, både deltaker og arbeidsgiver, med veiledning i tilrettelegging og evt. konflikthåndtering.

 

Personlige egenskaper


Nysgjerrighet og interesse for personlig utvikling.

Empati og forståelse for livets utfordringer.

Være en relasjonsbygger og løsningsorientert.

Det er også viktig å ha kunnskap om arbeidslivets koder, krav og forventninger.

 

Utdanning / kompetansekrav


Krav til stillingen er oftest tre års høyere utdanning innen næringsliv, psykisk helse eller veiledning/pedagogikk. Noen har en kognitiv tilnærming og etterspør at man i tillegg har utdanning innenfor kognitiv atferdsterapi (KAT). Andre er mer opptatt av at man har god kjennskap til næringslivet. Det er fordel å ha førerkort klasse B, siden man ofte er ute på og besøker arbeidsgiver og deltakere.

 

Jobbmuligheter


Det er flere yrkestitler som jobber tilsvarende; attføringskonsulent, jobb- og arbeidsspesialist og karriereveileder. Man finner stillingene på nav sosialtjenesten, i diverse team i kommunene, i arbeidsmarkedsbedrifter og andre bedrifter som jobber med arbeidsrettet rehabilitering.Lønnen er i stat og kommune regulert etter utdanning og ansiennitet (se lønnstabell), vær oppmerksom på at lønnstittel og stillingstittel kan variere. Det kan også være slik at man blir direkteplassert. I private institusjoner er det lønn etter avtale og det kan være større variasjoner enn i stat/kommune.

 

Les mer: Sara forteller om hvordan det å jobbe som jobbkonsulent