Mitt yrke - Tolk

Navn: Farhiya Sigaledatter 

Alder: 29

Stilling: Tolk

Arbeidsgiver: Østlandske Tolketjenester

 

Da Farhiya hadde to studieår under beltet fant hun ut at hun manglet noen fag, og ble nødt til å bruke et par år på å ta opp disse. Tiden som blir til overs bruker hun blant annet på å ta tolkeoppdrag; en reise som begynte allerede før studiene. 

– Det begynte da jeg var gravid med permisjon. Jeg ville ikke gå rundt hjemme uten å gjøre noe, og da anbefalte min svigerbror at jeg burde prøve meg som tolk. Dermed søkte jeg litt forskjellige steder, og fikk til slutt jobb for Tolkenett og Tolketjenesten, hvor jeg jobbet fulltid ut 2019.

– Jeg hadde litt erfaring fra før av med å tolke for venner og for moren min, og har tatt ulike kurs i det å tolke. I 2020 tok jeg tospråktesten i arabisk. 

I dag jobber hun blant annet for selskapet Østlandske Tolketjenester, som tilbyr statsautoriserte tolker og oversettere på hele 125 ulike språk. Selv tolker Farhiya på somalisk og arabisk, men er kun kvalifisert i arabisk.

– Fra 2026 blir kravene justert, så før den tid må jeg ta en tospråktest til for å kunne bli kvalifisert og fortsette å oversette somalisk.

 

 

Hva inspirerte deg til å ville jobbe som tolk?

– I begynnelsen gjorde jeg det mest for å tjene litt penger, men jeg likte jobben overraskende godt. Jeg trives med å møte så mange forskjellige mennesker.

Selv om jobben som tolk tidvis kan bli følelsesmessig krevende, er de positive sidene i flertall enn så lenge. Som farmasistudent jobber Farhiya noe deltid i et apotek, og sammenlikner de to jobbene.

– Å jobbe som tolk er jo ikke like slitsomt som det en butikkjobb kan være. Jeg er ikke like sliten når jeg kommer hjem etter en arbeidsdag, og jeg vil si at det å være tolk gjør meg generelt mer glad enn det apotekjobben gjør.

– Arbeidstidene som tolk er også langt mer gunstige for meg. Noen ganger blir jeg kontaktet på SMS eller e-post, og ofte blir de forskjellige oppdragene publisert i en app. Da ser jeg bare etter de oppdragene som passer best for meg, og velger dem.

Hun understreker at det kan være vanskelig å tilpasse seg en jobb som er oppdragsbasert, og at man er nødt til å være fleksibel. Det vil for eksempel være lettere å jobbe som tolk dersom man ikke har en annen fast jobb.

– For meg er fleksibiliteten noe av det aller beste med jobben. Hvis et oppdrag ikke passer for meg er det enklere å si nei, ettersom jeg ikke har direkte kontakt med arbeidsgiver. Jeg føler meg fri til å kun ta de oppdragene som passer meg best.

 

 

Fortid og fremtid

I begynnelsen forteller Farhiya at hun brukte en del tid på å forberede seg før et oppdrag, da yrket fremdeles var ganske fremmed for henne.

– Jeg måtte google en del i forkant av et oppdrag; hvilke ord man bruker mest i hvilke situasjoner. Men nå som jeg har jobbet i to år, kjenner jeg til det aller meste. Selv om jeg på forhånd ikke vet hva samtalen skal handle om, kjenner jeg til begrepene jeg trenger.

På spørsmål om det er vanskelig å få fast ansettelse som tolk, påpeker hun at det kommer an på hvilken stillingsprosent man ønsker.

– Hvis tolk var det eneste jeg gjorde, ville det nok vært vanskeligere å få ting til å gå rundt. Men om man er dedikert går det selvfølgelig an å jobbe fulltid som tolk og tjene bra på det.

– Jeg er jo fast ansatt, men det varierer likevel veldig hvor mye jeg jobber. Alt fra to til femten timer med oppdrag i måneden.

Mange tolker jobber frilans eller som selvstendig næringsdrivende. Dette er også noe Farhiya ser for seg at en fremtidig karriere kan bevege seg mot.

– Jeg er ikke ute etter en fulltidsjobb akkurat nå som jeg både studerer og har barn, men jeg ser for meg at det neste steget som tolk vil være å jobbe frilans, og da kanskje få enda flere oppdrag. På sikt drømmer jeg om å drive mitt eget firma.

 

 

Rykte

I tolkeryrket er det viktig å opparbeide seg et godt rykte som dyktig, pålitelig, språkkyndig og upartisk. Dersom du gjør en god jobb, øker sannsynligheten for at arbeidsgiveren gir deg flere oppdrag i fremtiden.

– Etterspørselen etter dine tjenester som tolk øker i takt med hvor god jobb man gjør. I begynnelsen er det spesielt viktig å bygge nettverk, og det skjer ofte gjennom at man gjør en god jobb.

– Har man et godt rykte, får man mer støtte og blir kalt inn til flere oppdrag. Om man ønsker å starte sitt eget firma slik som jeg drømmer om, er ryktet desto viktigere.

Å jobbe som tolk blir enklere jo mer etablert man er, og jo flere gode referanser man har.

– Det kan skje at noen ønsker en annen tolk, ene og alene fordi de ikke har hørt om meg før.

Farhiya forteller at dårlige erfaringer med en tolk også vil kunne føre til at arbeidsgiveren spesifikt ber om en annen tolk. Det er derfor viktig å opptre så godt som mulig når det gjelder, for å øke sannsynligheten for fremtidig arbeid.

 

 

Hvilke situasjoner kan man bli innkalt til som tolk?

– Til å begynne med tolket jeg mye over telefon, for eksempel med en lege, hvor legen og klienten ikke snakket samme språk. For Østlandske Tolketjenester har jeg jobbet mye med advokater, barnehager og NAV. Det er det jeg trives best med.

Enkelte situasjoner er ofte mer krevende enn andre, deriblant kommunikasjon mellom barnevernstjeneste og pårørende.

– En vanskelig situasjon jeg har møtt på som tolk har gjort at jeg nå unngår oppdrag som har med barnevernstjenester å gjøre.

Som tolk må man følge en del retningslinjer, og det er ikke alltid slik at de man tolker for skjønner dette. Ei heller kan man ta for gitt at de det tolkes for har fullstendig tillitt til tolken. 

– Personen forstod ikke min rolle som tolk, og selv om jeg ønsket å hjelpe endte det hele med at jeg forlot oppdraget.

Også psykiatri er et område Farhiya trekker frem som ekstra utfordrende, da man må være veldig obs på de situasjonene man kan møte på, og hva som kan være konsekvensene av dårlig tolkning.

– Å tolke ett ord feil er ikke alltid like alvorlig, men i situasjoner som for eksempel har med helse å gjøre kan plutselig det ene ordet være forskjellen mellom liv og død.

Selv om det i perioder kan bli litt mye i denne jobben, har jeg bestemt meg for å ikke gi opp. Jeg kommer alltid frem til at jeg vil fortsette. Positive tilbakemeldinger er selvfølgelig motiverende, men jeg motiveres også til å bli en bedre tolk de gangene jeg får dårlige tilbakemeldinger.

 

 

Å holde følelsene i sjakk

Som tolk er grensene vide for hvilke situasjoner man kan møte på, og ofte kan det være utfordrende å holde fast i rollen som et upartisk og nøytralt mellomledd. En av tolkenes profesjonsetiske retningslinjer handler om vern av både egen og andres integritet.

– Noen ganger har jeg havnet i situasjoner hvor jeg bare har lyst til å gråte, men er nødt til å holde igjen og være nøytral. I henhold til retningslinjene skal man ikke vise følelser; ikke være seg selv som privatperson.

Uansett hvor uenig man måtte være i det som sies, er det tolkens oppgave å gjengi det partene sier så korrekt som mulig. Videre skal tolken også gjengi det som blir sagt med samme innlevelse som personen har brukt. Det har ikke noe å si om denne innlevelsen er aggressiv, spydig eller nedlatende.

– Det gjør ikke noe å vise empati, men man må hele tiden tenke at «nå er jeg på jobb», og holde følelsene inne. Det går alltid an å gråte etter at man har forlatt oppdraget.

 

 

Hvilke egenskaper trenger man for å bli tolk?

– Det viktigste er at man har motivasjon. Ikke bli tolk bare for å bli det. Man bør virkelig sette seg inn i hvilke utfordringer denne jobben fører med seg helt fra begynnelsen.

Det er også en fordel å ha en viss interesse for språk, og å mestre kommunikasjon på en god måte. En gjør dessuten lurt i å sette seg grundig inn i tolkens yrkesetikk, ettersom man kan (og mest sannsynlig vil) bli eksponert for sensitiv informasjon.

– Som tolk sitter man på et veldig stort ansvar. Man skal skape forståelse mellom to parter som ikke snakker samme språk, og gjøre slik at de kan forstå hverandre. Derfor mener jeg også at ansvarsfølelse er en viktig egenskap.

Et tips Farhiya kan gi til andre som ønsker å jobbe som tolk er å kun velge de oppdragene som passer deg, og unngå de som for eksempel er veldig langt unna.

– Man kan hele tiden trekke seg fra et oppdrag dersom det blir for vanskelig. Da gjør man ikke bare en tjeneste ovenfor seg selv, men også de man tolker for.