Yrkesintervju: Business Analyst

Du er her: StudentTorgetKarriere / Yrker / Analytiker

 YRKESINTERVJU:  Business Analyst


Navn: Kristine Hauge

Alder: 30

Stilling: Business Analyst

Arbeidsgiver: Det Norske Veritas (Les om jobbmuligheter i DNV)

Ansatt siden: August 2006

Yrkesbeskrivelse: Les om yrket Analytiker

 

 ARBEIDSGIVER

Jobbmuligheter i DNV

Les om jobbmuligheter i Det Norske Veritas

Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som Business Analyst i Det Norske Veritas. Jeg jobber i forretningsområdet Energy, som driver med olje og gass. Mitt arbeidssted er Høvik utenfor Oslo.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Min arbeidsdag er veldig variert, jeg kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner av DNV enheter.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Interesse for fagfeltet er selvfølgelig veldig viktig. I min jobb er også evne til omstilling spesielt viktig da man jobber på mange ulike prosjekter, og gjerne med personer fra ulike kulturer. Og så hjelper det jo alltid å være nysgjerrig på å lære mer og å møte nye oppgaver og prosjekter med en positiv innstilling.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Målet for de som starter i Det Norske Veritas som Management Trainee er at vi etter hvert skal kunne fylle lederstillinger innenfor økonomi/personal.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Jeg startet i DNV som Management Trainee, og det er en veldig fin startjobb for nyutdannede. Da skal man gjennom et toårig program der man får arbeide i tre forskjellige enheter, fordelt slik at man er ca 8 måneder i hver. En av disse periodene på 8 måneder skal være i utlandet. Oppgavene vil dermed være veldig varierte og omfatte mange ulike områder av økonomi og økonomistyring; fra prosjektstyring, ulike interne og eksterne analyser, regnskap, etc. Gjennom et slikt program blir de nyutdannede godt kjent med ulike forretningsområder i DNV, samtidig som man får et stort nettverk innad i selskapet.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen inkludert utveksling til Macquarie University i Sydney.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk jobben som Business Analyst etter at jeg hadde fullført mitt Management Traineeprogram. Gjennom de to årene trainee programmet varte fikk jeg en bred erfaring innenfor ulike områder av økonomistyring. Det at jeg hadde jobbet 8 måneder i avdelingen jeg nå jobber i under mitt trainee program, og dermed både hadde vært med på en del av de samme oppgavene jeg nå skal gjøre, samt blitt kjent med de personene jeg jobber med, talte nok positivt.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen


 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Orienter deg om hvilke utdanningsmuligheter som fins, både innenlands og utenlands. Vi har flere gode institusjoner som utdanner siviløkonomer og andre typer økonomer i Norge. Til de som tar sin utdannelse i Norge, vil jeg på det sterkeste anbefale at man prøver å få minimum ett semester utveksling i et annet land. Dette er både lærerikt og inspirerende for den enkelte, og blir alltid sett på som veldig positivt fra arbeidsgivers side.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Høyere utdanning innenfor økonomi/administrasjon er nødvendig for å få en jobb som den jeg har. Som person må man være samarbeidsvillig og omstillingsdyktig. I tillegg er det en fordel om man er glad i å reise, da jobben tidvis innebærer å besøke DNV kontorer i utlandet.

 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!


I forhold til mitt yrke er det veldig fint å kunne få bidra med kunnskap innenfor økonomi og økonomistyring, da dette er et viktig aspekt i alt vi gjør. DNVs formål beskriver veldig godt hva jeg synes er det beste med å jobbe akkurat i DNV, og hvordan vårt bidrag betyr noe: To safeguard life, property and the environment.

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!

 JOBBMULIGHETER: Analytiker


Arbeidsgivere og ledige stillinger:
Se alle aktuelle arbeidsgivere
Se alle ledige stillinger

Relatert bransje: Salg / Markedsføring
Arbeidsgivere i bransjen | Ledige stillinger i bransjen

Relatert bransje: Finans: Verdipapirer / Megling
Arbeidsgivere i bransjen | Ledige stillinger i bransjen

 

 

 UTDANNINGER RETTET MOT YRKET: Analytiker


Utdanninger rettet mot yrket:
Se oversikten over relaterte utdanninger

Skoleoversikt:
Se oversikten over skoler i Norge