Hva gjør en vekter

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. Mange vektere jobber i bedrifter og sørger for trygghet der.

Innholdet i vekterjobben kan variere. Vanlige oppgaver for vektere kan være:

  • forebygge kriminelle handlinger
  • planlegge sikkerhetstiltak
  • sørge for sikkerhet på eiendommer
  • håndtere konflikter
  • jobbe med overvåkningsanlegg

En stasjonærvakt sikrer et område mens en adgangsvakt har vakthold ved en inngang eller en bom. Du kan også jobbe som sikkerhetsvakt i en bank. Som mobilvakt kjører eller går du runder på flere steder pr. døgn og rapporterer om uregelmessigheter, ser etter branntilløp og ser etter innbrudd som eventuelt rapporteres til politi. Mobiltjenesten blir gjerne utført om natten eller i helger.

Vektere kan også jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og liknende.

Personlige egenskaper - Vekter

For å bli vekter må du være selvstendig, serviceinnstilt, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige egenskaper er empati, snarrådighet og evne til konflikthåndtering. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Utdanning / kompetansekrav - Vekter

Man kan utdanne seg som vekter på flere ulike måter.

Studievalg.no - Relaterte studier til Vekter


Jobbmuligheter - Vekter

Som vekter kan man jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere - for eksempel flyplasser.

Som vekter kan du jobbe enten i stasjonærtjeneste, mobiltjeneste eller du kan jobbe på en alarmsentral.

KarriereStart.no - Temaside Vekter

KarriereStart.no - Stillingsannonser Vekter

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Vekter

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner