Hva gjør en arkitekt

En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver vil være:
- Prosjektering og planlegging av bygninger
- Byfornyelse og byutvikling
- Utforming av rammer rundt bolig, arbeidsplass, offentlig rom
- Utrede og analysere formgiving med tanke på teknologi, materialer og form

Yrket innebærer mer enn å tegne selve bygningen eller anlegget. Det er nødvendig å ta hensyn til både oppdragsgivers ønsker med tanke på estetikk, brukbarhet og identitet, samt fysiske omgivelser, sikkerhet og miljø.

Andre varianter av yrket er interiørarkitekt og landskapsarkitekt. En interiørarkitekt jobber hovedsakelig med å designe innvendige miljøer, mens en landskapsarkitekt tar for seg utearealer.

Personlige egenskaper - Arkitekt

En arkitekt bør være kreativ og nyskapende, samt kunne tenke praktisk og funksjonelt. Det å jobbe som arkitekt er en prosess som ofte involverer mange parter. Det er både viktig å kunne forstå klienten og dennes behov, samt vite hvordan materialer vil fungere i forskjellige klimaer og miljøer. Evnen til å kommunisere, samarbeide og formulere seg godt muntlig og skriftlig er også egenskaper som kreves. Det er også en fin egenskap å kunne arbeide både selvstendig og i team.


Utdanning / kompetansekrav - Arkitekt

Det er tre utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen, som er et masterstudium, er Arkitekthøgskolen i Oslo, NTNU og Bergen Arkitektskole. Opptakskravet er forskjellig.

Arkitekthøgskolen i Oslo krever generell studiekompetanse eller realkompetanse, og opptaket innebærer en opptaksprøve. Studiet varer i 5, 5 år.

For masterprogrammet i arkitektur ved NTNU kreves det generell studiekompetanse og realkompetanse i tillegg til spesielle opptakskrav i Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (Reform 94: 3MX/2FY). I 2011 er poenggrensene: ordinær 59.2, primær 54.4. Studiet varer i 5 år.

Bergen Arkitektskole krever allmenn studiekompetanse og motivasjonsbrev. Studiets varighet: 5 år.

LES OGSÅ: Anine studerte byggeteknikk og arkitektur i München i Tyskland

Studievalg.no - Relaterte studier til Arkitekt


Jobbmuligheter - Arkitekt

I Norge er «arkitekt» en såkalt fri tittel, og kan brukes av alle.

De fleste arkitekter jobber i private firmaer, men det er også mange som jobber i offentlig sektor.

LES OGSÅ: Daniel studerer arkitektur i Dundee i Skottland

KarriereStart.no - Temaside Arkitekt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Arkitekt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Arkitekt

Lønnsnivå - Arkitekt

Generelt høy lønn for arkitekter.

LES OGSÅ: Vurderer du landskapsarkitektur? Les dette først!

Mer informasjon / linker

www.arkitektur.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner