Hva gjør en fiskehelsebiolog

Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser, foreskriver behandling og skriver ut resept på medisin når fisken er syk. Fiskehelsebiologen eller veterinærene tar prøver og analyserer, kontrollerer at regelverk og lover overholdes. De kan også utføre kontrolloppgaver for staten, og jobbe i for eksempel Mattilsynet, eller de kan jobbe direkte for oppdrettsbedriftene.

Siden fiskehelsebiologen er eksperter på fiskens biokjemi, kan de også jobbe med ernæring, fiskeforedling, forske på sykdommer og parasitter og lage vaksiner og andre typer medisin for fisk.

Vanlige arbeidsoppgaver

På lik linje som en veterinær har ansvar for husdyrs helse og velferd på land, har fiskehelsebiologer  ansvaret for fisk og andre organismer i vann. De forebygger, påviser og behandler sykdom for å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Store verdier står på spill hvis fisken blir syk, så fiskehelsebiologer har innflytelse på produksjon og miljø.


Fiskehelsebiologer må også passe på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. De må rapportere til myndighetene om dette. Nøyaktighet og kommunikasjonsevner er viktig.

LES OGSÅ: Lyst til å studere fiskehelse? Les Annas erfaringer!

Personlige egenskaper - Fiskehelsebiolog

Du bør være opptatt av dyrs velferd.  Yrket forutsetter også at du kan arbeide selvstendig og at du ikke er redd for å legge stor innsats i studiene og arbeidet.   Å være fiskehelsebiolog krever høy kunnskap/interesse om fiskesykdommer og fiskeoppdrett, og forutsetter at du arbeider selvstendig, effektivt og strukturert.

Utdanning / kompetansekrav - Fiskehelsebiolog

Det er mangel på kvalifiserte fiskehelsebiologer og yrkesmulighetene er mange og variert. Ved universitetene i Bergen og Tromsø kan du ta master i fiskehelse, for så å søke autorisasjon som fiskehelsebiolog.

Norges veterinærhøgskole tilbyr utdanning til fiskehelsebiolog som en spesialisering, akvamedisin, på veterinærstudiet.

Studiet innebærer kurs innen dyreetikk, dyrevelferd, fiskesykdommer med mer. Mot slutten av studiet skal også studentene ut på en intensiv praksisperiode i næringslivet. På bakgrunn av de mange forskjellige yrkesmulighetene en fiskehelsebiolog innehar, anbefales det også å ta noen innføringskurs i økonomi i løpet av studietiden.

Opptakskrav
Det formelle opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk fra 2. år i videregående skole (R1/S1+S2) og dessuten ett av fagene matematikk (R2), biologi (1+2), informasjonsteknologi (1+2), geofag (1+2), fysikk (1+2), kjemi (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) fra videregående skole.


Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at søkere har gode kunnskaper i kjemi (2 KJ) og matematikk (3 MX).

Studievalg.no - Relaterte studier Fiskehelsebiolog


Jobbmuligheter - Fiskehelsebiolog

Med kunnskap om akvatiske sykdommer og forebyggende helsearbeid har fiskehelsebiologer et unikt grunnlag for en karriere i eller i tilknytning til norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Siden fiskehelsebiologer er eksperter på fiskens biokjemi, kan de jobbe med blant annet fiskevelferd, ernæring, fiskeforedling, fiskesykdommer og -parasitter, lage vaksiner og andre typer medisin for fisk eller jobbe i forvaltningen.

KarriereStart.no - Temaside Fiskehelsebiolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fiskehelsebiolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fiskehelsebiolog

Lønnsnivå - Fiskehelsebiolog

Det er for individuelt til å si noe om. Men startlønnen til fiskehelsebiologer er ofte god.

Mer informasjon / linker

www.settsjobein.no

www.tekna.no/fiskehelse

www.kystlab.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner