Hva gjør en fengselsbetjent

Fengselsbetjenten har ansvaret for sikkerheten til både de innsatte og ansatte i fengselet, i tillegg til sikkerheten til de utenfor fengselet. En stor del av arbeidet vil også bestå av rehabiliterende arbeid og nær kontakt med de innsatte i form av personlig oppfølging, kalt kontaktbetjentordning.

Det er en sammensatt yrkesrolle å være fengselsbetjent, og du møter mange ulike typer mennesker som har begått ulike kriminelle handlinger, og som har ulik oppførsel. Dette preger arbeidsdagen din, og oppgavene dine vil blant annet kretse rundt sikkerhet, vaktoppgaver og konfliktløsning.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:
- sikkerhetskontroller
- tilsyn av de innsatte
- tilsyn av besøk
- eskortere innsatte
- veiledning og rådgivning, sørge for tilgang til profesjonell hjelp
- sørge for at innsatte beholder verdighet
- ta aktivt del i rehabiliteringsprogrammer
- skrive rapporter

Personlige egenskaper - Fengselsbetjent

En fengselsbetjent må ha gode kommunikasjonsevner og kunne etablere og vedlikeholde gode relasjoner med de innsatte. Man bør klare å balansere autoritet med forståelse og medfølelse. Det er også et krav å ha kunnskap om fengselets prosedyrer, regler og rutiner, kunne håndtere trusler og fysisk risiko. Du bør også kunne takle krisesituasjoner, ta raske avgjørelser og håndtere uventede situasjoner effektivt.


Personlige egenskaper det lønner seg å inneha som fengselsbetjent vil blant annet være ærlighet, modenhet, åpent sinn, rettferdig, observant, nøyaktig, evne å følge regler og prosedyrer, kunne jobbe bra under press, ta avgjørelser og ha en egeninteresse i å hjelpe.

Det er også et krav om fysisk helse, da fengselsbetjenter tilbringer mye av tiden på føttene, og fordi jobben til tider kan være fysisk krevende.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

Utdanning / kompetansekrav - Fengselsbetjent

I Norge er det kun Fengselsskolen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS som utdanner fengselsbetjenter. Utdanningen er toårig, og lønnet. Her vil det si at man er pliktig å tjene i ett år i et av landets fengsler etter endt utdanning.

Man starter med et forkurs, for så å være utplassert som aspirant i et år. Det første året består hovedsakelig av praktisk arbeid, mens det andre året går i dybden teoretisk sett.

LES OGSÅ: Yrker med kort utdannelse og sikker jobb

Studievalg.no - Relaterte studier til Fengselsbetjent


Jobbmuligheter - Fengselsbetjent

Det er stort behov for faglærte fengselsbetjenter ved de fleste fengsler i Norge. Muligheten for ikke å få jobb ved et fengsel etter bestått Fengselsskole er minimal.


KarriereStart.no - Temaside Fengselsbetjent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fengselsbetjent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fengselsbetjent

Lønnsnivå - Fengselsbetjent

Man forplikter seg til å jobbe ett år etter endt utdanning. Som aspirant vil gjennomsnittlig årslønn være ca. Kroner 250 000. Som faglært i turnus vil lønn være avhengig av ansiennitet og arbeidstid, men som regel ikke under kroner 310 000 i året.

Mer informasjon / linker

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (http://www.fengselogfriomsorg.no/ )

Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS (http://www.krus.no/)

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner