Hva gjør en samfunnøkonom

Samfunnsøkonomer analyserer hvordan økonomien i samfunnet fungerer, og hvordan ressursene i samfunnet blir forvaltet. 

Samfunnsøkonomi som fag tar opp et vidt spenn av problemstillinger, alt fra arbeidsmarkedet, inntektsfordeling og økonomisk inflasjon til spørsmål om veiledende billettpriser for kollektivtransport. Man studerer også ting som energispørsmål og miljøproblemer og økonomisk politikk og internasjonal handel.
Det dreier seg også mye om hvordan forbrukere og bedrifter beveger seg i markedene, og hvordan dette har innvirkning på priser, forbruk og produksjon og etterspørsel. 
 
Samfunnsøkonomer som arbeider som ledere eller saksbehandler innen administrasjon vil blant annet arbeide med økonomiske analyser, foreta vurderinger av hva som er lønnsomt og beregne bedriftens økonomiske utvikling. Mange samfunnsøkonomer arbeider også som økonomikonsulenter og økonomisjefer i både privat og offentlig sektor. 
 
Innenfor privat sektor arbeider samfunnsøkonomer med å forutsi den økonomiske utviklingen ved bruk av makroøkonomiske modeller, med å utrede problemstillinger gjennom konsulentvirksomhet og oppdragsforskning, og i næringslivet for øvrig.

Personlige egenskaper - Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomer bør være flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ting i en større sammenheng. Man bør like matematikk og matematisk analyse, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget.

Samfunnsøkonomer bør også kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Utdanning / kompetansekrav - Samfunnsøkonom

Det finnes mange utdanningsmuligheter innen samfunnsøkonomi ved norske høyskoler og universiteter, både på bachelor- og masternivå. Profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi er et spesialisert studium som tar fem år.

Studievalg.no - Relaterte studier til Samfunnsøkonom


Jobbmuligheter - Samfunnsøkonom

Det er et stort behov for spesialister som kan arbeide med avanserte økonomiske analyser.

En samfunnsøkonom har mange muligheter på arbeidsmarkedet, for eksempel innen stats- og kommuneforvaltning, helseadministrasjon og miljøvernarbeid, forskning og undervisning, bank og forsikring, oljeselskaper og industribedrifter, presse og kringkasting, utenrikstjenesten og større organisasjoner.
 
Om lag halvparten av samfunnsøkonomene arbeider i staten, omlag 15 prosent i kommunal sektor og om lag 35 prosent i det private næringslivet.
 
Samfunnsøkonomer er dessuten ettertraktede i både offentlige og private forskningsinstitusjoner.
 

KarriereStart.no - Temaside Samfunnsøkonom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Samfunnsøkonom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Samfunnsøkonom

Lønnsnivå - Samfunnsøkonom

Lønnsnivået kan variere ut fra blant annet arbeidssted, sektor, utdanning, ansvarsoppgaver og ansiennitet.

Gjennomsnittlig årslønn for en samfunnsøkonom varierer vanligvis mellom 520.000 til 680.000 kroner, avhengig av hvor du er ansatt.

Takk til / Kilder

 

www.akademikerne.no
 
Samfunnsøkonomenes fagforening: www.samfunnsokonomene.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner