Hva gjør en Salgssjef / Salgsleder

Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet. Salgsledelse og personlig salg er derfor nøkkelen til enhver bedrifts suksess.

Salg står sentralt i enhver bedrifts strategier og handlingsplaner, og salgssjefen er derfor en viktig nøkkelperson. Salgssjefen styrer og har ansvaret for bedriftens selgere og selgerteam. Dette innebærer mye coaching og veiledning overfor sine tilsatte.

De utarbeider også målsettinger, utvikler salgsfunksjonen i en bedrift, utvikler salgspresentasjoner, analyserer data, og utvikler utdanning- og opplæringsplaner for bedriftens selgere.  Mange salgssjefer er også involvert i markedsføring av butikken. 

Personlige egenskaper - Salgssjef / Salgsleder

I rollen som salgssjef bør man selv være en dyktig selger. Under dette inngår å være glad i kontakt med mennesker og være en sosial og relasjonsbyggende person.

Man bør også ha en interesse for- og bred kunnskap om feltet man jobber innenfor, og man bør like å formidle informasjon og veiledning til kunden.

I tillegg til dette bør man som salgssjef ha gode lederegenskaper og ha evnen til å motivere og veilede sine tilsatte. Det kreves en analytisk og resultatorientert arbeidsmetode hvor man stadig bør se etter muligheter for å utvikle salgsfunksjonen i bedriften og nå nye målsettinger.
 


Utdanning / kompetansekrav - Salgssjef / Salgsleder

De fleste salgssjefer har selv en bakgrunn som selger. Noen har startet som selgere uten annen kompetanse enn kunnskap innen bransjen man jobber mot i tillegg til de rette personlige egenskapene.

Andre har jobbet som selger etter først å ha tatt fagbrev innen salgsfaget, eller har studert innen salg og service ved høyskoler.

Med en god utdanning som grunnlag er veien kortere fra å jobbe som selger til å avansere til salgssjef.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Salgssjef / Salgsleder


Jobbmuligheter - Salgssjef / Salgsleder

Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet, og salg er et av de yrkene som sysselsetter flest personer i Norge. Alle salgsavdelinger har en salgssjef, og jobbmarkedet byr på en rekke valgmuligheter.

Det er ikke uvanlig med en del reising i jobben som salgssjef. Dette avhenger av hvor stort distrikt man har i kundegruppen, og lokaliseringen til diverse leverandører og samarbeidspartnere.

 

KarriereStart.no - Temaside Salgssjef / Salgsleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Salgssjef / Salgsleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Salgssjef / Salgsleder

Lønnsnivå - Salgssjef / Salgsleder

Lønnsnivået kan variere stor ut fra hvor man jobber, innen hvilken sektor, utdanningsnivå og bransje.

Generelt sett kan man si at lønnsnivået er godt, og mange bedrifter opererer med bonusordninger i tillegg til fast lønn. Med denne lønnsordningen har man muligheter for å tjene svært godt, avhengig av konkrete resultater fra salgsteam og egne prestasjoner.


Takk til / Kilder

www.selgerforbundet.no
www.handelogkontor.no
 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner