Hva gjør en informasjonskonsulent

Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i et kundeforhold dersom man er konsulent. I det daglige forbinder mange denne typen arbeid med den tradisjonelle pressetalsmannen. Å uttale seg til pressen er ofte en av oppgavene som ligger til denne type stillinger, men arbeidsoppgavene er mange flere og av veldig varierende art.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

• Ekstern kommunikasjon. Mediekontakt, talspersoner på vegne av organisasjonen de representerer.

• Internkommunikasjon. Ansvar for informasjonsflyt internt i organisasjonen. Dette kan gjøres med bl.a. interne magasiner/aviser, intranett eller andre elektroniske kaneler.

• Markedsakriviteter. Enkelte jobber tett opp mot markedsavdelingene med produktinformasjon eller innsalg til mediene om saker knyttet til produktene.

• Nettsider, sosiale medier. Ofte innholdsansvar/redaktøransvar for organisasjoners nettsider/satninger


• Krisekommunikasjon. Utvidet ansvar ved kriser av forskjellig art. plalegging, gjennomføring av tiltak og håndtering av kriser.

• Rådgivning til ledelse. Mye av en kommunikasjonssjefs hverdag går med til å rådgi enten toppledelse eller andre ledere/fagfolk når det kommer til kommunikasjon. 

Personlige egenskaper - Informasjonskonsulent

Kommunikasjonsyrket er såpass bredt når det kommer til arbeidsoppgaver at veldig mange vil passe innenfor de forskjellige områdene. Det er behov både for analytiske og grundige folk like mye som det er for kreative og mer ekstroverte kandidater. Det er nok likevel et fellestrekk at de som jobber med kommunikasjon har en grunnleggende interesse og forutsetning for å ytre seg både skriftlig og muntlig. Være dyktig med tekst og språk samtidig som man bør være ha god kapasitet til å forstå helhet, se sammenhenger både organisatoriske og samfunnsmessige og i tillegg ha god allmennkunnskaper.

Utdanning / kompetansekrav - Informasjonskonsulent

Det finnes ingen direkte eller ”korrekt” vei inn i journalistfaget. Det er mange utøvere av faget og det er mange utdanninger som kan kvalifisere til en kommunikasjonsjobb. De siste 15 årene har egne skoler med egne bachelorutdanninger innen kommunikasjon etablert seg og disse har betydd mye for faget.


I tillegg til de konkrete utdanningene innen kommunikasjon kommer mange utøvere av faget fra journalistikk, digital kommunikasjon (nettspesialiserte utdanninger), statsvitenskap, sosiologi og medievitenskap.

Studievalg.no - Relaterte studier til Informasjonskonsulent


Jobbmuligheter - Informasjonskonsulent

 

KarriereStart.no - Temaside Informasjonskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Informasjonskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Informasjonskonsulent

Lønnsnivå - Informasjonskonsulent

Se Kommunikasjonsforeningens lønnskalkulator:

http://www.kommunikasjon.no/Bransjen/Tall+og+fakta

Mer informasjon / linker

www.kommunikasjon.no

www.prprat.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner