Hva gjør en prosjektleder IT

En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) administrerer mennesker og tekniske ressurser, for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet, tid og kostnader.

Dette krever en spesiell kompetanse i ulike teknikker innen prosjektledelse, både i forhold til pakkeløsninger og tilpasset programutvikling, og en bred kunnskap om IKT og informasjonssystemer.

Hovedfokus for en IT-prosjektleder er å sørge for at de involverte i en prosjektgruppe arbeider effektivt med sine spesifikke oppgaver.

Prosjektlederen må forsøke å påvirke alle involverte på en positiv måte – fra arbeidsgiver eller kunde, via sine egen prosjektorganisasjon, til entreprenører og endelige brukere. Samtidig, må prosjektlederen sørge for at de restriksjoner som er satt i forhold til kvalitet, tidsbruk og kostnader blir overholdt.

Vedkommende skal finne, begrense og styre prosjektets risikofaktorer, for å hindre at disse blir til reelle problemer.

Videre skal man vurdere og følge opp alle prosjektets faser, for å gjøre beregninger av hver aktivitet og fase av prosjektet.

Det er også en prosjektleders jobb å motivere sine medarbeidere – og i tillegg løse eventuelle kommunikasjonsproblemer innad i en gruppe, eller mellom involverte i et prosjekt.

Som prosjektleder, vil du også forhandle kontrakter både innad i en prosjektgruppe, og med underleverandører og eksterne leverandører.

Det er også prosjektlederen som holder styr på alle budsjetter, med hensyn til tid og penger.

Prosjektlederen skal også håndtere eventuelle endringer – enten det er på grunn av for eksempel tekniske årsaker, eller som følge av kommersielle grunner.

Hvilke arbeidsoppgaver en prosjektleder IT skal håndtere vil imidlertid variere noe fra bedrift til bedrift, og fra bransje til bransje.

Variasjonene vil gå på hvordan IT-funksjonen er organisert, hvor automatisert eller arbeidskraftintensiv virksomheten er, og fremfor alt hvor erfaren eller moden den er i forhold til å planlegge, bygge eller anskaffe og ikke minst implementere og drifte et IT-system.

 

Personlige egenskaper - Prosjektleder IT

Man må ha en god generell kunnskap, og en fortløpende vilje til læring.

Du må også ha god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

En samarbeidende tilnærming og atferd er nødvendig for å kunne danne og opprettholde et effektivt og velfungerende team. Derfor er det også viktig med en god forståelsen for ulike behov og tenkesett innad i teamet.

For at man skal kunne sette seg inn i kundens og andre aktørers behov så fort som mulig, må man som prosjektleder også være svært oppmerksom, ha god evne til å samle informasjon og ha kommersiell teft.

En kombinasjon av analytiske evner, oppfinnsomhet og proaktivitet, er nødvendig for finne og vurdere gode løsninger.

For å oppnå gode resultater, er det samtidig nødvendig med en målrettet tilnærming, fleksibilitet, samarbeidsvilje, samt god evne til planlegging.

 

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektleder IT

I en kombinasjon av økonomisk/administrativ utdanning, sammen med relevante kurs og annen realkompetanse, legges det vekt på evnen til å kombinere teori og praksis i en rolle som styrende og målrettet fasilitator og motivator.

På et profesjonelt plan, krever denne tittelen et minimum av arbeidserfaring på 48 måneder i en relevant sammenlignbar arbeidsrolle. Dersom dette kravet ikke er oppfylt, kan kandidaten bli sertifisert som en Information Systems Associate Project Manager.

Les mer om studiemuligheter for yrket Prosjektleder IT:

 

Jobbmuligheter - Prosjektleder IT

Mange IT-prosjekter feiler eller viser seg ikke å oppnå ønsket effekt eller resultat. Det skyldes ofte en mangelfull eller for svak prosjektledelse og forankring i rett ledd/nivå i organisasjonen.

En som fyller kravene til spesial- og spisskompetanse, sammen med evnen til å utøve yrkesrollen, vil derfor ha store muligheter for oppdrag eller jobb, dersom disse kvalifikasjonene kan dokumenteres.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Prosjektleder IT:

 

Lønnsnivå - Prosjektleder IT

Lønnen som IT-prosjektleder vil variere etter hvilken bransje man jobber i, om det er privat eller offentlig, og hvilken virksomhet man jobber for. Men også på bakgrunn av hvilken utdanning, og hvilke kvalifikasjoner man har.

 

Mer informasjon / linker