Hva gjør en Landmåler / Kartograf

Landmålere jobber med å måle terreng, markere grenser innen prosjekter med veiarbeid, bygg og anlegg. Etter innsamling av nødvendige data jobber man videre på et kontor hvor man planlegger, og hvor man utarbeider kart og dokumenter.

Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til mer komplekse og krevende måleteknikker. Arbeidsoppgavene til en landmåler tilsvarer en blanding av arbeidsoppgavene til en landskapsarkitekt, ingeniør og en jurist.
 
Hovedsaklig går arbeidsoppgavene ut på plassering og beliggenhetskontroll, anleggsmålinger  behandling av rettighetsspørsmål og utvikling og oppdatering av kartverk. 
Landmålere jobber avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer og må ha kunnskap om moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer. 
Andre arbeidsområder kan være å konstruere fasader av for eksempel verneverdige bygninger og kontroll av offshore-installasjoner. Dette kalles terrestrisk fotogrammetri. 


Arbeidsoppgaver kan være:

- sette opp produksjonsskjema eller flytdiagram for kartframstilling
- kunne utføre kartografiske arbeider på ulike karttyper og i de mest aktuelle målestokkene
- kjenne til generalisering av kartinnhold
- kunne presentere ulike tema på kart
- kjenne til bruk av kart i arealplanlegging
- kjenne til aktuelle referanse- og koordinatsystemer
- kunne klargjøre data til lesbart format for trykking
- kjenne til de mest benyttede materialers egenskaper og målbestandighet

Personlige egenskaper - Landmåler / Kartograf

Landmålere bør ha interesse for teknologi og IKT-verktøy og like å jobbe med data. Man må også ha interesse for tekniske, naturgeografiske og juridiske saker. Mye av jobbe foregår utendørs så man bør like å være ute i naturen. 


Utdanning / kompetansekrav - Landmåler / Kartograf

Det finnes flere muligheter for relevant utdanning innenfor geomatikk, kartfag, ingeniør, teknologstudider ved norske universiteter og høgskoler.  

Man kan ta en treårig bachelorgrad i Jortdskiftekandidat/landmåler ved Høgskolen i Bergen. Ved Universitetet for miljø og biovitenskap UMB på Ås og ved Høgskolen i Gjøvik kan man studere Planfag og karttekniske fag.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Landmåler / Kartograf


Jobbmuligheter - Landmåler / Kartograf

Kommuner, elektrisitetsverk, statens vegvesen, jordskifteretten, statens kartverk og private kartleggingsfirmaer har behov for kompetanse innen landmåling. 

KarriereStart.no - Temaside Landmåler / Kartograf

KarriereStart.no - Stillingsannonser Landmåler / Kartograf

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Landmåler / Kartograf

Lønnsnivå - Landmåler / Kartograf

 

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra blant annet utdanning, arbeidssted, ansvarsområder og ansiennitet. Med en bachelorutdanning vil lønnen kunne ligge på anslagsvis 360-420.000, og mellom 380-500.000 med en mastergrad.

 

Takk til / Kilder

 

Byggenæringens Landsforening: www.vibyggernorge.no 
 
Fellesforbundet: www.fellesforbundet.no
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner