Hva gjør en HMS-ingeniør

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og risikoanalyser, samt generell fokus på alle de tre nevnte aspektene.

Som HMS-ingeniør kan du skape et tryggere og mer miljøvennlig samfunn. Du kan jobbe med alt fra ytre miljøspørsmål til like trygghets- og trivselstiltak for arbeidstakere på arbeidslassen.

Vanlige arbeidsoppgaver
De fleste arbeidsplasser stiller svært strenge myndighetskrav til helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsoppgaver knyttet til HMS er mange og varierte – alt avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har. Du kan jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål, HMS-ansvar i prosjekter, holdningskampanjer, HMS-spørsmål med fokus på miljørelaterte problemstillinger som helsefaglige problemstillinger eller mer teknologiske sikkerhetsaspekter.


HMS-ingeniøren identifiserer og endrer arbeidsrutiner og praksiser som virker inn på helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider ved arbeidsdagen.

HMS-arbeid handler i korte trekk om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier. HMS-arbeid eller internkontroll skal blant annet sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og at virksomheten har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Noen oppgaver kan være:

- kartlegging arbeidsmiljøet
- iverksette forebyggende tiltat
- beredskapsledelse og brannvern
- gjennomgang av arbeidsregler
- lage holdningskampanjer for arbeidsplassen

Ulike lover og forskrifter stiller i dag strenge krav til at de aller fleste bedrifter har en fortløpende og systematisk oppfølging og kontroll av HMS. Derfor kan man som HMS-ingeniør både jobbe som ansatt i en bedrift, eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. Alternativt kan man jobbe i større offentlige institusjoner.


Personlige egenskaper - HMS-ingeniør

Skal man utdanne seg til, og jobbe som ingeniør er det en forutsetning at man har teknisk interesse.

Ettersom HMS-ingeniørene jobber mer med mennesker enn det mange andre ingeniører gjerne gjør, er det viktig at de er flinke til å kommunisere og samarbeide med andre.  Samtidig må man kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Utdanning / kompetansekrav - HMS-ingeniør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til HMS-ingeniør


Jobbmuligheter - HMS-ingeniør

Som for alle andre ingeniører er det også svært gode jobbmuligheter for HMS-ingeniørene.

Olje- og gassindustrien har blant annet vært ledende innen sikkerhetsarbeid i mange år, og der er det gode jobbmuligheter. Det finnes spennende arbeidsplasser innenfor HMS både på land og til havs – både nasjonalt og internasjonalt.

KarriereStart.no - Temaside HMS-ingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser HMS-ingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere HMS-ingeniør

Lønnsnivå - HMS-ingeniør

Etterspørselen etter ingeniørgeologer (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

I 2009 var gjennomsnittlig årslønn for ingeniører 579 000 kroner, i følge NHO. Men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.


Mer informasjon / linker

http://utog.no/yrker.asp?id=733&menyid=601

http://www.nito.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner