Hva gjør en HMS-ingeniør

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og risikoanalyser, samt generell fokus på alle de tre nevnte aspektene.

Som HMS-ingeniør kan du skape et tryggere og mer miljøvennlig samfunn. Du kan jobbe med alt fra ytre miljøspørsmål til trygghets- og trivselstiltak for arbeidstakere på arbeidsplassen.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

De fleste arbeidsplasser stiller svært strenge myndighetskrav til helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsoppgaver knyttet til HMS er mange og varierte – alt avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har.

Du kan jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål, HMS-ansvar i prosjekter, holdningskampanjer, HMS-spørsmål med fokus på miljørelaterte problemstillinger som helsefaglige problemstillinger eller mer teknologiske sikkerhetsaspekter.

HMS-ingeniøren identifiserer og endrer arbeidsrutiner og praksiser som virker inn på helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider ved arbeidsdagen.

HMS-arbeid handler i korte trekk om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier.

HMS-arbeid, eller internkontroll, skal blant annet sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og at virksomheten har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Noen oppgaver kan være:


  • kartlegging arbeidsmiljøet
  • iverksette forebyggende tiltat
  • beredskapsledelse og brannvern
  • gjennomgang av arbeidsregler
  • lage holdningskampanjer for arbeidsplassen

 

Forskjellige arbeidsområder

Ulike lover og forskrifter stiller i dag strenge krav til at de aller fleste bedrifter har en fortløpende og systematisk oppfølging og kontroll av HMS.

Derfor kan man som HMS-ingeniør jobbe som ansatt i en bedrift, eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter.

Alternativt kan man jobbe i større offentlige institusjoner.

HMS er også et sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

 

Personlige egenskaper - HMS-ingeniør

Skal man utdanne seg til, og jobbe som ingeniør er det en forutsetning at man har teknisk interesse.

Ettersom HMS-ingeniørene jobber mer med mennesker enn det mange andre ingeniører gjerne gjør, er det viktig at de er flinke til å kommunisere og samarbeide med andre. Samtidig må man kunne rettlede andre, når det er nødvendig.

 

Utdanning / kompetansekrav - HMS-ingeniør

Les mer om studiemuligheter for yrket HMS-ingeniør:

 

Jobbmuligheter - HMS-ingeniør

Som for alle andre ingeniører, er det også svært gode jobbmuligheter for HMS-ingeniørene.

Olje- og gassindustrien har blant annet vært ledende innen sikkerhetsarbeid i mange år, og der er det gode jobbmuligheter.

Det finnes spennende arbeidsplasser innenfor HMS, både på land og til havs – både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om jobbmuligheter for yrket HMS-ingeniør:


 

Lønnsnivå - HMS-ingeniør

Etterspørselen etter HMS-ingenører (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

Men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere: www.nho.no