Hva gjør en faglaborant

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Laboratoriefaget kan deles inn i følgende tre områder: materialprøving, biokjemi/mikro- og molekylærbiologi og kjemisk analyse. 

Sentrale arbeidsområder er:

• rutinemessige analyser
• metode- og produktutvikling
• tolking og rapportering av analyseresultater
• prøvetaking i produksjonen eller andre steder utenfor laboratoriet
• bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr
• redegjørelse for aktuelle kjemiske prosesser og utføre

En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.

Faglaboranten jobber på et laboratorium og gjør både rutinemessige analyser, deltar i metode- og produktutvikling, tolker og rapporterer analyseresultater. Prøvetaking i produksjonen eller andre steder utenfor laboratoriet inngår ofte som en del av arbeidet. Faglaboranten skal kunne bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr, redegjøre for aktuelle kjemiske prosesser og utføre alt arbeid i henhold til rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Faglaboranten utfører arbeidet selvstendig eller i samarbeid med andre.


God faglig forståelse er viktig. Faglaboranten trenger også å være nøyaktig og tålmodig og å kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater. Kunnskaper og ferdigheter er knyttet til kvalitetssikring, teknologi, naturfag, matematikk, kjemi, bioteknologi, språk, materiallære og HMS.
 
Laboratoriefaget kan deles inn i følgende tre områder, men slik at områdene kan kombineres og utvides der det passer for det aktuelle laboratorium:


• Materialprøving og måling av fysiske egenskaper som omfatter analyse av materialegenskaper ved bergarter, mineraler, metaller, tre, papir, plast, maling, lakk, lim, oljer osv.
• Biokjemi, mikro- og molekylærbiologi som omfatter undersøkelse av biologisk materiale i forbindelse med forskning, råvare- og produktkontroll.
Et voksende fagområde her er bioteknologisk forskning innenfor medisin og helse, planter og aquakultur.
• Kjemisk analyse og syntese som omfatter utførelse av kjemiske analyser i forbindelse med råstoff-, prosess-, miljø-, metode- og produktkontroll, og ev.Syntesearbeid ved laboratorier hvor det er aktuelt. Fagets utvikling og plass i samfunnet Laboratoriefaget, som ble godkjent som offentlig fag i 1994, er bransjeuavhengig og benyttes innen private bedrifter og offentlige og halvoffentlige institusjoner. I industrien blir både råstoffer og produkter kontrollert.Utvikling av nye produkter og utprøving av nye metoder skjer i samarbeid med laboratoriets personale og i samsvar med den internasjonale utviklingen på fagområdet. Medisinske laboratorier stilles diagnoser på bakgrunn av laboratorieanalyser. Ved næringsmiddeltilsynene kontrolleres at maten er riktig sammensatt og uten forurensninger. Ved universiteter og høyskoler foregår en utstrakt laboratorievirksomhet innen både forskning og utvikling. Innen miljøvern tas beslutninger om konsesjoner og pålegg om rensetiltak på bakgrunn av analyseresultater. Politi og tollvesen er avhengige av laboratorietjenester for å avsløre forbrytelser.

Et av de viktigste formålene med laboratoriefaget er å kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere produkter, metoder og materialer innenfor alle deler av arbeidslivet. Det er derfor av avgjørende betydning at det er tillit til at dette arbeidet foregår i betryggende former, av kvalifisert og uhildet personale. Laboratoriefaget har derfor en klar avgrensing mot fagoperatører i industrien. Faglaboranter arbeider sammen med fagfolk som f.eks. sivilingeniører, bio- og kjemiingeniører, teknikere og universitetsutdannede kjemikere, biologer, fysikere, næringsmiddelteknologer, farmasøyter og geologer.

Utdanning / kompetansekrav - Faglaborant

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Faglaborant


Jobbmuligheter - Faglaborant

 

KarriereStart.no - Temaside Faglaborant

KarriereStart.no - Stillingsannonser Faglaborant

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Faglaborant

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner