Hva gjør en redaksjonssekretær

En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag.

Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker, hjelpe til med tilrettelegging, redigering, research osv.

En redaksjonssekretær er ikke nødvendigvis en sekretær, derfor er ordet litt misvisende. Redaksjonssekretær, vaktsjef og nyhetssjef brukes litt om hverandre i de forskjellige mediebedriftene.

Redaksjonssekretæren er ofte underlagt redaktøren eller sjefsredaktøren.

I et forlag kan redaksjonssekretæren være med å administrere korrekturleserne, oversetterne og illustratørene, mens i fjernsyn og radio kan vedkommende være med å planlegge programmer og komme med ideer.

 

Personlige egenskaper - Redaksjonssekretær

Du må kunne ha både en god muntlig og skriftlig framstillingsevne i og med at du skal være med å produsere stoff.

I tillegg, bør du være samfunnsinteressert.

Du må også være nøyaktig, og ha gode samarbeidsevner.

Arbeidet er variert, det kommer an på hvor du jobber som redaksjonssekretær, derfor er det vanskelig å sette opp en eksakt liste over personlige egenskaper. Det kommer an på arbeidsoppgavene dine og hvor du jobber.


 

Utdanning / kompetansekrav - Redaksjonssekretær

Du kan ikke utdanne deg til å bli redaksjonssekretær, det er heller ingen beskyttet tittel.

Det er vanlig at mennesker med journalistutdannelse går inn i en stilling som redaksjonssekretær.

Les mer om studiemuligheter for yrket Redaksjonssekretær:

 

Jobbmuligheter - Redaksjonssekretær

Som redaksjonssekretær, kan du jobbe i en redaksjon eller i et forlag.

Det blir også noen ganger lyst ut redaksjonssekretærstillinger i en organisasjons informasjonsavdeling, for eksempel, hvis de gir ut et medlemsblad eller eller et annen publikajon.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Redaksjonssekretær:

 

Lønnsnivå - Redaksjonssekretær

Det er vanskelig å beregne lønn for en redaksjonssekretær, det kommer an på hvor du jobber. Store mediebedrifter betaler mer i lønn enn små.

Det kommer også an på hvilken utdanning du har. Har du for eksempel journalistutdanning, vil du lønnes etter det. I 2010, var gjennomsnittslønnen for en journalist 457 407 kroner.

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk Journalistlag - organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere: www.nj.no