Hva gjør en dekan

En dekan er leder for et fakultet ved et universitet eller høgskole, og kan enten velges av og blant vitenskapelig ansatte, eller tilsettes etter utlyst stilling.

Som dekan har du mange ansvarsomåder, blant annet disse:
- Budsjettplanlegging og -oppfølging
- Representere utdanningsinstitusjonen
- Lage retningslinjer og prosedyrer for utdanningsinstitusjonen som helhet og for sine avdelinger
- Personalansvar
- Ledelse av all faglig basert virksomhet
- Kontakt med ekstrerne samarbeidspartnere, samt markedsføring

Dekaner er ansett som den høyest rangerte administrator innenfor en institusjon.

Personlige egenskaper - Dekan

Som dekan bør du ha et sterkt lederskap og klare å ta beslutninger. Selvtillit, kreativitet, høye ambisjoner og sterk vilje er også nyttige egenskaper i stillingen som dekan. Evnen til å kommunisere godt samt være kyndig i teknologi er også en fordel.

Utdanning / kompetansekrav - Dekan

Utdanningen avhenger av hvilket fagområde du ønsker å bli dekan for, men vanligvis kreves en master- eller doktorgrad innenfor høyere utdanning. Det kan også være krav om professorkompetanse visse steder.


Studievalg.no - Relaterte studier til Dekan


Jobbmuligheter - Dekan

Som dekan jobber du ved en utdanningsinstitusjon. Den kommende yngrebølgen kan føre til utvidelse av utdanningsinstitusjoner, som igjen vil føre til jobbvekst.

KarriereStart.no - Temaside Dekan

KarriereStart.no - Stillingsannonser Dekan

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Dekan

Lønnsnivå - Dekan

Lønn etter avtale på bakgrunn av kvalifikasjoner, tidligere erfaringer og oppnådde resultater, men generelt høyt lønnsnivå.

Tall fra SSB viser til en månedslønn på 61 000 kroner (SSB: 2011).

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner