Hva gjør en SFO-leder

En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.

Pedagogisk ledelse, personalansvar, administrativt ansvar og aktivitetsansvar er vanlige arbeidsoppgaver.

SFO-leder kan arbeide i offentlig eller privat skole av ulik størrelse.

Enkelte inspektører ved skoler har også SFO- ansvar, i dette tilfellet, er inspektør og SFO-leder identiske.

 

Personlige egenskaper - SFO-leder

Som SFO-leder, trenger du gode relasjonelle ferdigheter, lederkompetanse og administrative evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - SFO-leder

Det er ingen formell utdanning.

I praksis, er pedagogisk utdanning på høyskolenivå i dag et krav ved ansettelse. 

Les mer om studiemuligheter for yrket SFO-leder:

 

Jobbmuligheter - SFO-leder

Det finnes gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket SFO-leder:

 

Lønnsnivå - SFO-leder

Lavere enn andre ledere i oppvekstsektoren, men høyere enn de SFO-ansatte som de er satt til å lede.

 

Mer informasjon / linker