Hva gjør en Akustiker

Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser. Moderne akustikk er en vitenskap i rask utvikling og med svært mange viktige samfunnsmessige og industrielle bruksområder.

Foruten å jobbe med talekommunikasjon, musikk, støy og bygningsakustikk, omfatter arbeidet også for eksempel ekkolodd, sonar, metoder og utstyr for medisinsk diagnostikk og terapi, ultralyd måleinstrumentering for olje og gass, akustisk reservoarevaluering, rensing og stimulering, seismikk, overvåkning av jordskjelv og underjordiske atombombeprøver, målemetoder på nanonivå, vibrasjoner av himmellegemer og interstellar materie.

Personlige egenskaper - Akustiker

Som akustiker bør man være strukturert og nøyaktig i arbeidet, og det kreves normalt god hørsel for å kunne jobbe med faget. En god musikk- og toneforståelse er også en fordel.

Utdanning / kompetansekrav - Akustiker Akustikklære er en del av fysikken. Man kan derfor starte med en bachelorgrad innen fysikk, og velge spesialisering videre innen akustikk, for så å ta en mastergrad innen faget. Disse stuiene finnes ved flere universiteter og høyskoler både i Norge og utlandet.  Studievalg.no - Relaterte studier til Akustiker Jobbmuligheter - Akustiker Det finnes jobbmuligheter innen flere avgreininger av faget både i offentlig og privat sektor. De vanligste arbeidsområdene er  talekommunikasjon, musikk, støyisolasjon og bygningsakustikk.  KarriereStart.no - Temaside Akustiker KarriereStart.no - Stillingsannonser Akustiker KarriereStart.no - Arbeidsgivere Akustiker

Lønnsnivå - Akustiker

Lønnen vil variere ut fra  utdanningsnivå, erfaring, spesialkompetanse, arbeidsområde, sektor og ansiennitet. 

Takk til / Kilder

 

Norsk Akustisk Selskap: www.akustisk-selskap.com
 
Universitetet i Bergen: www.uib.no/studieretning/MAMN-FYHYD
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner