Hva gjør en Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene hvor den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimontøren:

  • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
  • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
  • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolper og legge kabler
  • montere lys- og signalanlegg, samt jobbe med reparasjoner og vedlikehold på jernbanevogner og andre sporvogner.


Montørene må overholde strenge sikkerhetskrav og forskrifter.

Utdanning / kompetansekrav - Energimontør

Utdanningen i videregående opplæring tar 4,5 år, der 2,5 år består av læretid i bedrift.

Etter endt læretid kan du ta fagprøve for å få tittelen energimontør.


Jobbmuligheter - Energimontør

 

KarriereStart.no - Temaside Energimontør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Energimontør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Energimontør

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner