Hva gjør en Skogsoperatør

Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.

Arbeidet har gått fra å være tungt manuelt arbeid, til å bli maskinelt ved hjelp av avanserte datastyrte skogsmaskiner.  Likevel er det fortsatt noe bruk av motorsag og lignende håndstyrte verktøy. Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

  • hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
  • framkjøring av virke med lastbærer
  • planting og ungskogspleie
  • administrativt arbeid som prislister og miljørapporter
  • vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen

Skogsoperatøren skal bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Yrket har flere likhetstrekk med anleggsmaskinfører. 

Som skogsoperatør må du arbeide systematisk, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må like å arbeide utendørs.

Utdanning / kompetansekrav - Skogsoperatør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Skogsoperatør

Jobbmuligheter - Skogsoperatør

De fleste jobbene innen skogsoperatørfaget finnes i dag hos maskinentreprenører som benytter avanserte hogstmaskiner i tømmerhogsten på oppdrag fra skogeier.

Arbeidsplassene er ofte i det private næringsliv hos skogeiere eller bedrifter. Du kan også jobbe i det offentlige, hvor arbeidsplassen er kommunal eller statlig skoggrunn.


KarriereStart.no - Temaside Skogsoperatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Skogsoperatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Skogsoperatør

Lønnsnivå - Skogsoperatør

Ansatte innen jordbruk, skogbruk og fiske har en årslønn på 456 000 kroner (Kilde: SSB 2012). Vær oppmerksom på at dette gjelder alle ansatte i denne sektoren.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner