Musiker

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en musiker

Musiker er en bred yrkestittel som innebærer alt fra sangere og pianister til dirigenter og komponister. Det som musikere har til felles er at de skaper og/eller fremfører musikk innenfor en eller flere sjangere og stilarter.

Det er vanlig at musikere spesialiserer seg innenfor klassisk eller rytmisk musikk, for eksempel jazz, rock, folk eller pop.
 
En musikers arbeidsdag kan variere svært mye. Veldig mye av tiden går med til øving, enten for seg selv eller sammen med andre musikere. Skriving, komponering og innspilling av musikk er også en sentral del av arbeidsoppgavene. De som er utøvende musikere fremfører også musikk på diverse scener, studioer eller andre arenaer. 
 
Markedsføring av seg selv som musiker og nettverksbygging er også viktige områder. Man er avhengig av at andre får tilgang på musikken, og man må bruke mye tid på å etablere seg i bransjen. 
 
Musikkbransjen er ansett som en tøff bransje hvor man må ha mye tålmodighet, pågangsmot og evne til å takle motgang og avslag.

 

 

 

Personlige egenskaper - Musiker

Musikere må selvfølgelig være musikalske, ha godt gehør og helst trives med å opptre foran andre mennesker. Evne og interesse for å lære og utvikle eget talent er også viktig. Det er en forutsetning at man vier mye tid til øving, og være fokusert på å bli bedre og mer erfaren.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Musiker

Musiker er ingen beskyttet tittel, og krever ingen konkret utdanning. Dette er et typisk eksempel på et yrke hvor det teller mer hva du kan enn hvilke karakterer og attester du har. 

 
Det finnes utdanninger som allikevel kan være relevante, mye avhengig av hvilken retning man fokuserer på i musikken. For eksempel å lage pop-musikk krever ingen utdanning for å bli dyktig, imens operasang krever flere års utdanning eller opplæring.
 
I Norge finnes det en rekke musikkutdanninger med alt fra kortere kurs til grader ved musikkonservatorier eller andre utdanningsinstitusjoner. 
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Musiker

 

 

 

Jobbmuligheter - Musiker

Det vanligste er at musikere jobber som selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag med fremføring, låtskriving eller studioarbeid. Man kan også være fast ansatt i orkestre eller band som opptrer på forskjellige scener og festivaler. Noen musikere arbeider også som musikkpedagoger eller sangpedagoger.


 

 

 

 

Lønnsnivå - Musiker

 

Heltidsansatte musikere og sangere i kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet tjente ifølge SSB 456.000 kroner i året i 2010.Kan variere svært mye, alt avhengig av hvilken suksess man oppnår, og hva man ønsker å oppnå. De største musikerne er mangemillionærer, imens andre aldri oppnår særlig inntekt og må ha en annet inntektsgivende arbeid i tillegg til musikken.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Takk til / Kilder

Musikernes fellesorganisasjon: www.musikerorg.no

 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner