Hva gjør en Ornitolog

Ornitologer er forskere med en spesialisering innen zoologi eller ornitologi. Arbeidet foregår både på laboratorium og ute i naturen, og består av alt fra forskning på cellenivå til studier av fugler i deres naturlige miljø.

Noen av arbeidsområdene kan være kartlegging, identifisering og informasjonsarbeid rundt levende, utrydningstruede og utdødde fuglearter. Det arbeides også med bevisstgjøring rundt bevaring og beskyttelse av fuglearter og deres naturlige habitat. 
 
Andre studiefelter er migrasjonsmønstre, paringsritualer, aggresjonsmønstre og annet knyttet til fuglenes oppførsel.
 
Ornitologer samarbeider mye med blant annet zoologer og naturforvaltere.
 

Personlige egenskaper - Ornitolog

Som ornitolog må man ha en interesse for naturen og særlig av fugler.

Arbeidet er mye forskningsbasert, så man bør ha evne til å jobbe strukturert og analytisk under lange tidsperspektiver. 

Utdanning / kompetansekrav - Ornitolog

Det finnes flere utdanningsmuligheter for å oppnå kompetansen som kreves for å bli ornitolog. Det vanligste er å studere biologi med en spesialisering innen zoologi eller ornitologi. 

Det er også mulig å oppnå doktorgrad innen ornitologi.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ornitolog

Jobbmuligheter - Ornitolog

Ornitologer kan arbeide med forskning og undervisning ved høyskoler og universiteter. Andre er ansatt som konsulenter eller er ansatt i forskjellige organisasjoner og direktorater. Mange har en bred bakgrunn innen biologi og naturvitenskap, og har deler av arbeidsområdene innen andre områder enn ornitologi.

 

KarriereStart.no - Temaside Ornitolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ornitolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ornitolog

Lønnsnivå - Ornitolog

Lønnsnivået vil variere ut fra ansettelsesforhold, ansiennitet, arbeidsområde, sektor og utdanningsnivå.


Takk til / Kilder

Norsk Ornitologisk Forening: www.birdlife.no

Norsk Institutt for Naturforskning: www.nina.no
 
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner