Hva gjør en Tredreier

Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern.

Tredreiere reparerer og restaurerer ofte møbler, men jobber også med bruksting som boller, fat eller leketøy. Tredreieren bruker tegninger eller lager kopier av originale deler til dette.

I arbeidet benyttes ulike typer verktøy og maskiner, deriblant dreiebenk, frese- og trebearbeidingsmaskiner. Noen tredreiere benytter datastyrte dreiebenker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tredreier:

  • tegne og designe produkter
  • utforme små og store trestykker
  • betjene og vedlikeholde dreiebenker

Tredreieren har kompetanse om materialegenskaper og tørketeknikker for de vanligste tresortene, som bjørk, bøk, ask, eik, furu og gran.

Som tredreier bør du være praktisk anlagt, nøyaktig og kreativ. Du bør være selvstendig, men også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning / kompetansekrav - Tredreier

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Tredreier

Jobbmuligheter - Tredreier

De fleste tredreierverkstedene i Norge er selvstendig næringsdrivende. Noen kan også være ansatt i møbel- og trevarebedrifter.

KarriereStart.no - Temaside Tredreier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tredreier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tredreier

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

De fleste tredreiere er selvstendig næringsdrivende og inntekten vil variere. Gjennomsnittlig årslønn til en ansatt i møbelindustrien er 436 800 kroner i året (SSB 2012).

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner