Bonde

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Bonde

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket
  • salg og distribusjon av gårdens produkter
  • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

 

 

 

Personlige egenskaper - Bonde

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Bonde

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.


Studievalg.no - Relaterte studier til Bonde


 

 

 

Jobbmuligheter - Bonde

Som bonde vil du i de fleste tilfeller eie og arbeide på din egen gård, men du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

KarriereStart.no - Temaside Bonde

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bonde

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bonde

 

 

 

Lønnsnivå - Bonde

Bønder er selvstendig næringsdrivende og får ikke lønn, men får næringsinntekt fra gårdsdriften. Næringsinntekten vil variere avhengig av størrelsen på gården, hvordan den drives, hva som produseres og hvilke priser som oppnås på produktene. Mange bønder driver tilleggsnæring eller har annen jobb ved siden av gårdsdriften.

Den som er ansatt og har fullført agronomutdanning skal ha lønn som fagarbeider. Minstelønn for nyutdannede er 252 000. I tillegg vil du få ekstra betalt for helge- eller kveldsarbeid (Kilder: Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 2012-2014 mellom NHO Mat og Landbruk og Fellesforbundet, samt Protokoll fra forhandlingene 2013).

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.naturbruksskolene.no/

http://www.bondelaget.no/

http://www.smabrukarlaget.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk