Institusjonsprest

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Institusjonsprest

En institusjonsprest (sykehusprest) skal forsøke å møte, lytte til og forstå det pasienter og pårørende forteller om hvordan livstruende sykdom, ulykker, død, behandling og møtet med helsevesenet virker inn på deres livsopplevelse. Eksistensielle og religiøse temaer er ofte en del av dette.

Presten er fagperson på sorgarbeid og krisehåndtering. Presten arbeider både med pasienter og i tverrfaglig i team sammen med andre tilsatte.

Når mennesker i institusjonen ønsker det har presten samtaler med dem og yter sjelesorg. Presten foretar blant annet nøddåp, båreandakter, gudstjenester og nattverd. Presten bistår ved kriser og beredskap og støtter annet helsepersonell.

Institusjonsprestens tjenester er for både pasienter, pårørende og tilsatte.

 

 

 

Personlige egenskaper - Institusjonsprest

Som institusjonsprest må du være trygg på deg selv og åpen mot andre. Du må ha god evne til å sette deg inn i andre livssituasjon. Det er også viktig med god kjennskap til åndelige og eksistensielle spørsmål.


 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Institusjonsprest

For ansettelse som institusjonsprest kreves teologisk utdanning (utdanning som prest) i tillegg til praktisk-teologisk seminar.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

Studievalg.no - Relaterte studier til Institusjonsprest


 

 

 

Jobbmuligheter - Institusjonsprest

Sykehuspresten er en prest som arbeider i sykehus eller annen helseinstitusjon. Presten tilsettes vanligvis av helseforetaket/institusjonen.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

KarriereStart.no - Temaside Institusjonsprest

KarriereStart.no - Stillingsannonser Institusjonsprest

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Institusjonsprest

 

 

 

Lønnsnivå - Institusjonsprest

Lønnsnivået kan variere noe, avhengig av blant annet ansiennitet, formell kompetanse og ansvarsoppgaver. Det er vanlig å tjene mellom 400 000 og 550 000 kroner (Kilde: Den norske kirke 2011).

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.ka.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk