(StudentTorget.no):

Klokka 23.59 i kveld må partene bli enige om lønnsoppgjøret i stat og kommune, hvis ikke blir det streik fra torsdag morgen.
 
Unio er Norges neste største hovedorganisasjon med over 300 000 medlemmer fordelt på ti forbund. Blant forbundene finner vi akademikerne, de er klare til streik dersom det blir brudd i meklingen.
 
- Vi legger opp til en målrettet og virkningsfull streik i staten fra torsdag 24. mai, dersom meklingen i lønnsoppgjøret ikke fører frem, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat til akademikerne.no
 
Akademikerne leverte i dag en plassfratredelsesvarsel til fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet. Streikevarslet omfatter i første omgang 390 medlemmer, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo. 
 
- Vi legger opp til en konflikt som skal være så skånsom som mulig overfor publikum, ikke minst studentene. Fordi våre medlemmer sitter i svært sentrale posisjoner i statsapparatet, er det dessverre likevel ikke til å unngå at en streik vil merkes for mange, sier Ringsrød.
 
DISSE SKOLENE KAN BLI RAMMET AV STREIK:  
Universitetet i Bergen (UiB) 
- Administrasjonen 
- Det humanistiske fakultet
- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Det medisinsk-odontologiske fakultet 
- Det psykologiske fakultet 
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
- Avd for lærer- og tolkeutdanning 69
 
NTNU 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
 
Universitetet i Oslo (UIO)
- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
- Det medisinske fakultet 
- Det odontologiske fakultet 
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
- Det teologiske fakultet 
- Det utdanningsvitenskapelige fakultet
- Humanistisk fakultet 
- Kulturhistorisk museum 
- Sentraladministrasjonen 
- Universitetsbiblioteket
 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
- Avd for helsefag 
- Avd for lærerutd og intern studier 
- Avd for samfunnsfag 
- Fellesadministrasjonen
 
Universitetet i Nordland 
- Avd for lærerutdanning 
- Avd for praktisk kunnskap 
- Avd for samfunnsfag 
- Fellesadministrasjonen
 
Høgskolen i Buskerud
 
Universitetet i Agder (UiA) 
- Avdeling for lærerutdanning 
- Fakultet for humaniora og pedagogikk 
- Fakultet for teknologi og realfag 
- Fakultet for økonomi- og samfunnsfag 
- Fellesadministrasjonen
 
Politihøgskolen 
- Administrasjonen 
- Undervisningsavd.