(StudentTorget.no):

500 studenter står uten studieplass da det har skjedd en elektronisk feil i registreringen av enkelte vitnemål. Dette har skjedd selv om karakterene deres har vært gode nok, skriver NTB.

 
Søkerne har ikke blitt informert om registreringsfeilen, derfor kan dette være et lovbrudd mener professor i forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt. Han viser til forvaltningsloven der det står skrevet at forvaltningsorganer har alminnelig veiledningsplikt.
 
- Etter min mening må det bety at man må sende særskilt varsel til alle søkere som mangler nødvendig dokumentasjon, og gi dem en frist til å fremskaffe denne, sier Bernt.
 
Samordna opptak avviser at de bryter noen lov.
 
- Alle søkere kan selv sjekke Nasjonal vitnemåldatabase (NVB) for å se om de har vitnemål der eller ikke. Utgangspunktet vårt er også at søkere må sende inn vitnemål på papir med mindre de får beskjed om at det foreligger elektronisk, sier avdelingsleder i Samordna opptak, Geir Andersen. 
 
Andersen opplyser om at søkere kan få prøvd saken på nytt gjennom Samordna opptaks klagenemd.