(StudentTorget.no):

BIs studentforening (SBIO) har lenge jobbet for at studenter ved private høyskoler skal få omgjort 50 prosent av studielån for skolepenger til stipend. Norsk studentorganisasjon (NSO) vil ikke støtte et slikt forslag.
 
På landsstyremøtet 25. november stemte fire av de fem sentralestyremedlemmene i mot forslaget.
 
– Vi er per definisjon imot skolepenger. Derfor støtter vi heller ikke forslaget til BI-studentene, fordi det signaliserer at det er ok med skolepenger. Gratisprinsippet i utdanningen er veldig viktig for oss, sier NSO-leder Øyvind Berdal til Universitas.
 
 

Skolepenger er ikke riktig

 
Mats Kirkebirkeland, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, mener at dette vedtaket strider mot viktige prinsipper i NSO. 
 
– Det bryter med NSO sitt prinsipp om lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn. Jeg mener NSO bør ta det på alvor, siden forslaget er i tråd med de viktigste prinsippene til NSO, sier Kirkebirkeland.
 
I dag er ikke SBIO medlem i NSO, og de melder seg trolig ikke inn etter dette vedtaket. 
 
– Dette er en viktig sak for oss. Det største problemet er spørsmålet om vi skal gå inn i en organisasjon som er imot vår eksistens. Hvis NSO hadde vært mer positive til dette, så hadde det vært lettere for oss å bli med. Men vi kommer til å fortsette å kjempe for dette forslaget, uavhengig om vi blir med i NSO eller ikke, sier Kirkebirkeland.
 
Han ønsker å se mer likestilling mellom private og offentlige utdanningene.
 
- De aksepterer at private utdanninger er et gode, men at det er et sekundært gode. Samtidig aksepterer de at vi har A og B-studenter, der de offentlige studentene prioriteres, sier Kirkebirkeland til Universitas.
 
Berdal synes ikke at det er problematisk at privatskolestudenter får høyere studielån enn de som velger offentlige utdanninger. Å studere ved en privat høyskole er et valg studentene tar selv, og han vil ikke signalisere at skolepenger er riktig, noe han mener det vil gjøre ved å støtte BI-studentenes forslag.
 
Han understreker at de kjemper for økt stipend til alle studenter, men ikke at stipendet skal øke bare for BI-studenter.
 

LES OGSÅ: Høyre og Frp svikter BI-studentene