(StudentTorget.no):

Sammen med resten av arbeidsutvalget skal Rydje representere og jobbe for 200 000 studenter i året som kommer. 
 
Det nye arbeidsutvalget i NSO melder at deres hovedfokus vil være økt satsning på studentboliger, oppfølging av arbeidet med den kommende utdanningsmeldingen og satsing på kunnskapsbyggene.
 
- Vi har et veldig spennende år foran oss med stortingsvalget til høsten, og vårt hovedmål er å få studentsaker og høyere utdanning som prioriterte områder i den neste regjeringserklæringen. Satsing på studenter er en satsing på fremtiden, sier NSOs leder Ola Magnussen Rydje. 
 
 

Et travelt år i vente

 

KLAR FOR LEDERROLLENOla Magnussen Rydje gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og lover et hardt press på de folkevalgte fremover.

Den ferske lederen forteller at det å jobbe for flere studentboliger vil være hovedprioriteringen deres det neste året.
 
- Det innebærer at vi krever 3000 boliger i året, en økning i det statlige tilskuddet til 50 prosent av de totale bygge- og tomtekostnadene, som i dag ligger på ca. 33 prosent, og en økning i kostnadsrammen på 150.000,-. Det siste er hvor mye studentsamskipnadene kan bygge for uten å miste det statlige tilskuddet, som i dag ligger på 700.000,- per hybelenhet i storbyene, for hvor mye studentsamskipnadene kan bygge for uten at de mister det statlige tilskuddet, sier Ola Magnussen Rydje. 
 
Som StudentTorget tidligere har rapportert, er det et milliardetterslep ved norske universiteter, og kunnskapsbyggene forfaller på grunn av manglende midler til vedlikehold. I mai ble det klart at regjeringen vil gi en tilleggsbevilgning på 112 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av fire utdanningsinstitusjoner. Rydjes forgjenger, Øyvind Berdal, uttalte da at det må tas noen drastiske grep langt utover det vi har sett i de siste budsjettene. Dette er noe Rydje også vil prioritere å jobbe for i tiden fremover. 
 
- Når det kommer til bygningsmassen i høyere utdanning, så er det over 1,1 millioner kvadratmeter som har behov for oppussing. Kostnadene for dette er vanvittig, og ligger på over 14 milliarder. Utover dette er behovet for nye bygg stort, svært stort, sier Rydje.
 
Han legger også til at Kunnskapsdepartementet ikke vil oppgi det eksakte kronebeløpet for hvor mye dette vil koste.
 
Målsetningen for den kommende utdanningsmeldingen innebærer at NSO skal være en premissleverandør for innholdet i meldingen. Rydje forteller at de ønsker seg en melding hvor studiekvalitet og læringsutbytte skal være sentralt. 
 
For det nye arbeidsutvalget i NSO vil det med andre ord være nok av oppgaver å ta fatt på i det kommende studieåret. Så mye at det så vidt blir tid til noen sommerferie. 
 
- Det er en uke felles ferieavvikling på kontoret i sommer. Bortsett fra det skal studentenes interesser jobbes for fra morgen til kveld! sier den ferske NSO-lederen. 
 
 

Her er NSOs nye arbeidsutvalg for 2013/14:

Leder: Ola Magnussen Rydje
Alder: 25
Fra: Elverum
Studerer ved NTNU
Twitter: @rydje 
 
Nestleder: André Almås Christiansen
Alder: 26
Fra: Helgeroa
Studerte ved NTNU
Twitter: @AndreAlmasChr 
 
Fagpolitisk ansvarlig: Tuva Aune Wettland
Alder: 25
Fra: Trondheim
Studerer ved Høyskolen i Oslo og Akershus
Twitter: @TuvaWattland 
 
Fagpolitisk ansvarlig: Alexander Sæbø Lætvedt
Alder: 23 
Fra: Hamar
Studerer ved Høgskolen i Lillehammer
Twitter: @AlexLotvedt  
 
Internasjonalt ansvarlig: Axel Hvistendahl Nerdrum
Alder: 24
Fra: Oslo/London
Studerer ved UiO
Twitter:@axelPax
 
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jonas Ohlgren Østvik
Alder: 26
Fra: Trondheim
Studerer ved Høgskolen i Volda
Twitter: @JonasOstvik
 

LES OGSÅ: Vil du ha mer penger eller flere studentboliger?