(StudentTorget.no):

Den blå-blå regjering kunne i går legge frem sin nye plan om hvordan de ønsker å innvilge økt pengestøtte innen utdanning og forskning, samt forandre næringspolitikken og gjøre offentlig sektor om til en innovativ arbeidsgiver.

- Det er mange positive elementer i den politiske plattformen som ble lagt frem i går kveld. Dette gjelder særlig områder som utdanning, forskning, næringspolitikk og modernisering av offentlig sektor, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne i en pressemelding.

Akademikerne er en arbeidstakeroganisasjon som omfatter cirka 170.000 medlemmer i Norge med folk fra universitet eller vitenskapelig høyskole. De kunne i går kalle seg godt fornøyde med den nye regjeringens tiltak til økning av pengestøtten innenfor kunnskap og teknologi.

 

LES OGSÅ: Nå skal det bli lettere for unge å kjøpe bolig


Mer forskning

Den nye regjeringen vil blant annet satse på mer forskning, hvor 3 prosent av BNP skal øremerkes forskningsinnsats innen 2030 og utvikling av verdensledende universitetsmiljøer i Norge, gjennom å øke grunnfinansieringen i utdanningsinstitusjonene.

- Dette er punkter Akademikerne har arbeidet lenge for å få på plass, sier Aarbakke.

 


Det offentlige skal være en moderne arbeidsgiver

Den nye regjeringen mener at offentlig sektor kan være en pådriver for innovasjon. Gjennom stor innkjøpsmakt og betydelig evne til å bære risiko, kan staten aktivt benytte sin bestillerrolle til å lage grunnlag for innovasjon i mange næringer i landet. Ved å satse mer på kompetanseutvikling, særlig innen prioriterte kjerneområder, for å øke kvaliteten på velferdstjenestene. De ønsker dermed å videreutvikle offentlig sektor til en attraktiv arbeidsplass, og ved å øke kompetent arbeidskraft, kan de redusere midlertidigheten i offentlig sektor.

Arbeidsmiljøloven skal gjennomgås, regjeringen ønsker at den skal bli mer liberal, mens dagens sykelønnsordning skal videreføres. Lovbestemte aldergrenser i arbeidslivet skal vurderes og en ny IA-avtale skal på plass.

- Endringer i arbeidsmiljølov og pensjon må bety involvering av oss som part, og jeg er trygg på at den kommende regjeringen vil trekke oss inn i arbeidet, sier Aarbakke. Videre forteller han at på arbeidslivsfeltet er jeg nok mest overrasket over at plattformen tar til orde for å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, fortsetter han.

Selv om den nye regjeringen har lovet mye for å løfte kunnskapssystemet i landet, vil Akademikerne fortsette med å passe på at de fortsetter en bærekraftig utvikling innen forskning og utdanning.

- Vi skal gi ros når regjeringen fortjener det og kritikk der det er berettiget. Men først og fremst skal Akademikerne fortsette med å spille inn gode forslag og løsninger, slår Aarbakke fast.
 

(Kilder: Akademikerne)

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: