(StudentTorget.no):

Nå legges det dermed opp til at studentene igjen vil ha råderett over eget velferdstilbud. Det var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som fortalte om vedtaket foran et jublende landsmøte i Norsk studentorganisasjon.
 
- Jeg har tiltro til at studenter vet sitt eget beste. Det er et viktig prinsipp for meg at beslutninger bør tas nærmest mulig dem de angår. Studentstyringen av samskipnadene fikk en alvorlig knekk da loven ble endret til at man må tilslutning fra to tredjedeler av styret i viktige saker. Derfor vil regjeringen nå endre denne bestemmelsen, og gi studentene tilliten tilbake, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 
Denne avgjørelsen blir godt mottatt av NSO-leder Ola Magnussen Rydje. 
 
- Et samlet studentnorge takker for tilliten. Vi kjempet hardt mot endringen da den kom, og vi har kjempet hardt for å få den reversert. Dette er en god dag for norske studenter, sier Rydje i en pressemelding. 
 
Endringen den rødgrønne regjeringen gjorde førte til at det ble krevd 2/3-flertall i «alle viktige saker» i styrene i studentsamskipnadene. Det visste sterk mistillit til studentene som frem til da hadde mulighet til å fatte flertallsvedtak over sitt eget velferdstilbud. Da endringen kom var opposisjonen enig med studentene og nå når flertallet har snudd, endres tillitssituasjonen også.
 
- Vi vil rette en stor takk til regjeringen, Venstre og Krf som i 2012 og frem til i dag har sagt at de vil reversere endringene i samskipnadsloven. Nå må vi finne ut av hva slags kake de liker. Dette skal feires, uttaler NSO-leder Ola Magnussen Rydje.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge