(StudentTorget.no):

På lørdagens landsmøte i Norsk studentorganisasjon (NSO), ble Therese Eia Lerøen valgt til ny leder. Fra 1. juli overtar hun dermed vervet etter avtroppende NSO-leder Anders Kvernmo Langset.
 
Lerøen var på forhånd innstilt av NSOs valgkomité, og ble valgt framfor Tommy Aarethun fra Universitetet i Bergen. Hun ser nå frem til å jobbe for studentenes sak.
 
- Jeg er stolt av å ha fått tillit til å lede studentbevegelsen inn i deres 80. år. Fra sommeren står jeg og mitt arbeidsutvalg klare til å sette dagsorden og sikre gjennomslag for de viktige sakene for studenter, sier hun i en pressemelding.
 
 

Fortsetter kampen for studentvelferd

DET NYE ARBEIDSUTVALGET: NSOs nye arbeidsutvalg ble valgt på NSOs landsmøte på Lillestrøm lørdag 18. april. (Foto: NSO).

Når hun tiltrer i den nye stillingen er det blant annet den varslede kvalitetsmeldingen fra regjeringen som vil bli prioritert.
 
- I år er målet å legge grunnlaget for hva som skal være innholdet i denne meldingen. Da har vi en ambisjon om at den skal være så konkret som mulig, slik at studentene skal få et enda bedre studie enn de har i dag, sier hun til StudentTorget.
 
Hun synes også det er veldig positivt at NSO viderefører statsbudsjettkravene om flere studentboliger og bedre studentøkonomi, som har vært NSOs kjernesaker gjennom flere år.
 
- Det er absolutt noe vi skal fortsette å kjempe for. Statsbudsjettkravene til NSO er 3000 studentboliger og studiestøtte som skal tilsvare 1,5 G (Grunnbeløpet i folketrygden, red.anm.), som skal fordeles over 11 måneder.
 

LES OGSÅ: Gir makta tilbake til studentene

 

Lang fartstid i NSO

Om NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 43 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Totalt har medlemslagsinstitusjonene om lag 220 000 studenter. NSO arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

Mer informasjon om organisasjonen finner du på student.no

Therese Eia Lerøen har allerede fire års fartstid i NSO. Siden juli 2014 har hun vært fagpolitisk ansvarlig i NSO, og kjenner dermed organisasjonen godt fra innsiden.
 
- Jeg tror det er veldig fint for organisasjonen at jeg har vært med så lenge. Det gir en viss kontinuitet som jeg tror er viktig for det arbeidet som NSO gjør, sier hun til StudentTorget.
 
NSO ble opprettet i 2010 da Studentenes Landsforbund (StL) ble slått sammen med Norsk Studentunion (NSU). Siden den gang organisasjonen kun hatt én kvinnelig leder før Lerøen.
 
- Frem mot valget har jeg vært veldig tydelig på at jeg ønsker at delegatene skal stemme på den beste kandidaten. Men det er klart at det er veldig kult å få være den første kvinnelige lederen på mange år, sier den nyvalgte NSO-lederen.
 
 

NSOs arbeidsutvalg 2015/16

Leder: Therese Eia Lerøen
Alder: 24 år
Studerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus og kommer fra Stavanger
Twitter: @ThereseLeroen
 
 
Nestleder: Synne T. Grønvold
Alder: 24 år
Studerer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og kommer fra Asker
Twitter: @synnegronvold
 
 
Fagpolitisk ansvarlig: Tine Borg
Alder: 23 år
Studerer ved Universitetet i Agder og kommer fra Oslo
Twitter: @tineborg
 
 
Fagpolitisk ansvarlig: Susann Strømsvåg
Alder: 23 år
Studerer ved Universitetet i Bergen og kommer fra Sandefjord
Twitter: @Susannstro
 
 
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jørgen Ringen Andersen
Alder: 22 år
Studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus og kommer fra Raufoss
Twitter: @jrandersen1
 
 
Internasjonalt ansvarlig: Helge Schwitters
Alder: 25 år
Studerer ved UiO og kommer fra Holmlia i Oslo
Twitter: @SchwiTwit