(StudentTorget.no):

Hvorfor bør studenter engasjere seg i valget

Grunnen til at man skal stemme, er for å være med å påvirke. Vi som er unge har mange år igjen å leve, og mye av vår fremtid bygges nå, av dagens politikere! Det gjelder ikke bare hvordan hverdagen ser ut som student, men også hvordan den ser ut for deg om 10 år, når du er i jobb, har kjøpt bolig og kanskje stiftet familie.

Jeg mener absolutt alle, uavhengig av om man er student eller ikke, burde engasjere seg i valget. Det er nå man har mulighet til å påvirke hvilken vei Norge skal gå de neste 4 årene. Et demokrati fungerer bare hvis folk bruker stemmeretten sin. Studenter som bor andre steder enn der de er folkeregistrert må huske å forhåndsstemme! Ikke alle er like politisk engasjerte eller ønsker å engasjere seg partipolitisk. Det synes jeg er helt greit, men man har likevel et ansvar for å sette seg litt inn i de ulike partiene og hva de står for, og bruke stemmeretten sin.

Hva er de viktigste studentpolitiske sakene for dere i valget?

KrF vil fortsette å trappe opp studiestøtten slik at det er 11 måneder med full studiestøtte. Likevel er det er ikke bare lengen på støtten som er avgjørende, men også beløpet! Vi vil gjøre det mulig å være heltidsstudent, og knytte studiestøtten til folketrygdens grunnbeløp (G) slik at den utvikler seg i takt med velferdsutviklingen. Helt spesifikt, ønsker vi en studiestøtte på 1,5 G. I tillegg vil vi bygge 3000 nye studentboliger i året, slik at studentene har tilgang på rimelige bo muligheter. For studenter med barn ønsker vi økt studiestøtte, god tilgang på studentbarnehager og høyere engangsstønad. KrF setter også psykisk helse høyt på agendaen, og vil sikre at alle studentsamskipnadene (som selvfølgelig skal forbi studentstyret) kan tilby et psykisk helsetilbud til studentene sine i tillegg til andre helsetjenester.


Les også: Høyres Studenter vil bedre vilkårene for studenter med barn

Hva kan man gjøre for å få bukt med de lange boligkøene for studenter?

KrF vil bygge 3000 nye studentboliger i året. Dette vil gi flere, gode og rimelige boliger for studenter. Det skal gjøres ved å øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 i de store byene, og 750 000 ellers.

Arbeiderpartiet har foreslått å la studenter på bo på sykehjem. For eller imot?

Dette kan være en god ide, og vi er ikke negative til å prøve ut dette. Det passer nok ikke for alle studenter å bo på sykehjem, men for noen vil dette være et bra tilbud, og det vil også være bra for de eldre. Det er en del problemstillinger det er viktig å tenke på dersom dette skal bli en realitet. For eksempel kan det ikke være slik at man gjemmer seg bak denne mulighet og nedprioriterer det å bygge studentboliger. Samtidig vil jeg legge til at det ikke akkurat er flust av sykehjemsplasser de fleste steder, slik at dette tilbudet kan ikke gå på bekostning av at de som trenger sykehjemsplass får det.

LES OGSÅ: GJESTEBLOGG: – Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Les også: Vil la studenter på bo sykehjem

Hva kan man gjøre for å øke kvaliteten i høyere utdanning?

Innenfor hver enkelt studie er det ofte god kvalitet på selve studiet, men man kan alltid blir bedre. Det er viktig at studiene fyller fremtidens behov, og KrF ønsker å være fleksible og se hvordan man kan hente synergieffekter fra ulike studier. For eksempel kan elektro og innovasjon innen helse ha fordeler av samarbeid. KrF vil derfor at det opprettes nye tverrsektorielle studietilbud. Ellers kan jeg nevne at KrFU skal behandle forslag om en reform av høyere utdanning på sitt landsmøte nå i høst, så her er det bare å stay tuned!


Hvem ønsker du som kunnskapsminister etter valget?

Her har KrF flere gode kandidater. Tore Storehaug, 1.kandidat for KrF i Sogn og Fjordane er en. Anders Tyvand, 1.kandidat i Vestfold har gjort en solid innsats i utdanningskomiteen denne perioden, og det er også et hett navn. Ellers synes jeg Torbjørn Røe Isaksen har gjort en god jobb de siste åra, så han kan godt få fortsette. Uansett tror jeg Knut Arild, Trine og Erna har mange gode navn de kan velge fra når de skal sette sammen en regjering etter valget.

LES OGSÅ: Valget 2017: SU vil ikke at snittkarakteren skal avgjøre framtiden din

Les også: Rode jobber for at flere unge skal engasjere seg

Er dere for eller imot å innføre studentavgift for internasjonale studenter?

Det er vi imot. Først og fremst fordi vi mener det er viktig å opprettholde en stor grad av internasjonal utveksling av erfaringer og kunnskap. Gratisprinsippet er helt grunnleggende i norsk utdanning, og det vil vi at den fortsatt skal være.

Hvorfor bør studenter stemme på ditt parti?

Vi vil sikre 11 måneders studiestøtte og jobber for at beløpet knyttes mot 1,5 G. Vi vil fortsette å bygge flere studentboliger og kjempe for at studenter har en god hverdag med et godt velferdstilbud. Vi ønsker å legge til rette for at flere norske studenter kan ta hele, eller deler av, graden sin i utlandet, gjøre ordningen med «Students At Risk» permanent og sikre at studenter kan få barn i studietiden uten at økonomien ligger i veien for dette. Og så har vi mye bra politikk også på andre områder, som vil påvirke deg også etter studietiden din.

LES OGSÅ: Ukas student: – Pride handler om kjærlighet