(StudentTorget.no):

I juli 2010 ble det innført nye regler om at alle nybyggede boliger skal være tilpasset rullestolbrukere. De skal blant annet ha brede dører og snuplass til rullestol i alle rom. 

I prinsippet en god idé, men for studenter og unge fører dette til at det vil bli enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. For med de nye kravene øker boligprisen på nybygde etableringsboliger med opp mot en halv million kroner. 

- De nye reglene gjør at vi mister en stor del av markedet vi tidligere har rettet oss mot og de vi bygger for må ha mer enda mer egenkapital, sier Pål Aglem, regionsdirektør i Veidekke Eiendom. 

Kravet om universal utforming av leiligheter gjør at det er en utfordring å bygge billige etablererboliger. 

- Tidligere har vi kunnet bygge toromsleiligheter på 35 kvadrat, men med de nye foreskriftene blir kravet til alle rom større. Da er det ikke mulig å bygge små leiligheter på under 45 kvardrat lenger, forklarer han.  

En generell økning i størrelsen på leiligheter i alle nybygg vil være med på å heve den generelle prisen på nye etableringsleiligheter betraktlig. 


- Om man har en kvadratmeterpris som i Oslo vil de nye kravene i prinsippet gjøre etableringsleiligheter en halv million kroner dyrere, sier Aglen. 

LES OGSÅ: Nesten halvparten stryker på førerprøven i Oslo

 

For strengt

Det nye kravet gjør ifølge Aglen at det ikke lenger er mulig å bygge de minste og rimeligste etableringsleilighetene. 

- Sett i sammenheng med det nye kravet til egenkapital blir det nå enda et hinder som gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på markedet, påpeker Aglen. 

Han er ikke imot uvinerselt utformede leiligheter, men mener det ville vært bedre dersom kravet ikke omfattet alle nybygg. 

- Studentsamskipnadene har fått noe dispensasjoner til bygging av studentboliger, jeg mener det samme bør gjelde for vanlige boliger, sier han. 

Aglen påpeker at det er et skrikende behov for etableringsleiligheter og at de nye reglene trolig vil føre til at folk må leie bolig enda lenger enn tidligere og i verste fall til at mange ender opp med å bli boende hjemme mye lenger enn tidligere. 

LES OGSÅ: Soppsaus / Soppstuing oppskrift

 

Avviser prisøkningen

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet er ikke enig i Veidekkes vurdering og avviser i at kravene fører til prisøkning, skriver Adresseavisa. 


- Jeg har sett beregninger som viser at det går an å bygge ned til 30-35 kvadratmeter store leiligheter og få tilfredsstillende løsninger, sier Sandbakken til avisen. 

Han viser til en rapport fra Sintef Byggforsk, som konkluderer med at leiligheter ikke trenger å bli mye dyrere med nye byggekrav.