(StudentTorget.no):

Basisstøtten til studenter gis som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til stipend ved fullført utdanning. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, som kan få omgjøring til utdanningsstipend. I tillegg kreves bestått eksamen og inntekt og formue under fastsatte beløpsgrenser.

260 000 brev er nå på vei til kundenes digitale postkasser på Dine sider på lanekassen.no.

– Studentene får nå omgjøring for utdanning bestått i 2015 eller tidligere. Vi gjennomfører samtidig en sjekk av inntekt og formue for 2015. På bakgrunn av dette får studentene et brev som forteller hvor mye lån de har fått omgjort til stipend. Vi forventer at 8 av 10 studenter får omgjøring til utdanningsstipend, og de aller fleste av disse får full omgjøring, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

 

6 milliarder kroner i utdanningsstipend

For kalenderåret 2015 utgjør fullt utdanningsstipend nær 40 000 kroner. Lånekassen tildelte i undervisningsåret 2015–2016 totalt 26,3 milliarder kroner i støtte, av dette var 3,6 milliarder stipend og resten lån. Det er ventet at cirka 6 milliarder kroner av dette lånebeløpet blir gjort om til utdanningsstipend.

Samtidig som mange får beskjed om at de nå får lån gjort om til stipend, får noen beskjed om det motsatte; at de får stipend gjort om til lån. Dette gjelder studenter som har fått forsørgerstipend (ved omsorg for barn) og ekstrastipend (ved nedsatt funksjonsevne), og som har hatt inntekt/formue over beløpsgrensene. Begge disse støtteformene blir gitt som stipend i utgangspunktet, men blir helt eller delvis gjort om til lån når inntekten/formuen er høyere enn beløpsgrensene.

 

Fakta om omgjøring fra lån til stipend

  • Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til stipend etter bestått eksamen / fullført utdanning, dersom inntekten og formuen har vært lavere enn de fastsatte beløpsgrensene. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine under utdanningen, som kan ha rett til utdanningsstipend.
  • Omgjøring fra lån til stipend skjer først etter at Lånekassen har fått likningsopplysningene fra Skatteetaten, vanligvis om høsten året etter at studenten besto eksamen / fullførte utdanningen sin. Omgjøring for utdanning bestått i 2015 skjer i november 2016, og omgjøring for utdanning bestått i 2016 skjer i november 2017. Omgjøringen skjer automatisk, bortsett fra for studenter i utlandet, som må sende inn eksamensresultatene selv.
  • Studenter som fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte fra Lånekassen, kan få omgjøring for tidligere perioder som de ikke har fått fullt utdanningsstipend for. De kan få omgjøring for inntil fire år tilbake i tid.
  • Lånekassen tildelte 26,3 milliarder kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2015–2016, av dette var 3,6 milliarder kroner stipend og 22,7 milliarder kroner lån. Av det utbetalte lånebeløpet regner vi med at cirka 6 milliarder kroner vil bli gjort om til utdanningsstipend.
  • For dette undervisningsåret (2016–2017) utgjør basisstøtten til studenter 10 395 kroner per måned.