(StudentTorget.no):

Selv om antallet studenter som står i boligkø er altfor høyt, er det tross alt 5000 færre enn i fjor - til tross for at det i år er ny rekord i antallet som har fått studieplass. Anders Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon, mener tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger

- Noe av nedgangen må sees i sammenheng med Koronasituasjonen, men tallene viser at regjeringens satsing på studentboliger fungerer. Samtidig må det fortsatt være en aktiv byggetakt hvor samskipnadene, kommuner og regjeringen jobber sammen for å øke antallet studentboliger, spesielt nå som antallet studenter øker, sier han i en pressemelding.

NSO har et mål om at 20 prosent av norske studenter skal kunne bo i en studentbolig. I dag leier de aller fleste studenter privat.

- Vi oppfordrer nå alle boligeiere som har mulighet til det, til å leie ut til studenter, slik at alle har et sted å bo når studiene starter, sier Trohjell.

 

Køtall pr. 03.08.2020:

 

  Hvem Antall 2020 Antall 2019
  Singel 8593 14480
  Par 1653 2315
  Familie 519 595
  Internasjonale 2045 331
  Totalt 12810 17721