I tisrommet 2003-2010 har energiselskapet Hafslund dobbeltregistrert strømmen på Kringsjå studentby i Oslo. Dermed har studentene blitt snytt for mellom 15 til 20 millioner kroner.

I desember i fjor satte Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) inn ekstra strømmålere på Kringsjå studentby i tillegg til Hafsunds, etter at studentavisen Universitas meldte om 38 prosent høyere strømpris på studentbyen.

 

Nå melder avisen at de høye strømutgiftene skyldes en dobbeltregistrering av strømforbruket siden 2003. Dette har verken Hafslund eller SiO oppdaget, men direktør for Studentboligene i SiO, Tom Olstad, mener skylden bør plasseres hos energiselskapet.

 

– Hafslund har ikke gjort jobben sin. I etterpåklokskapens navn skulle jeg ønske at vi hadde skaffet de lokale målerne tidligere, sier han til Universitas.

Hafslund mener at noe av skylden også ligger hos SiO, da har hatt muligheter til å sjekke strømforbruket nøye. Dette fordi timesverdiene står opplyst på fakturaen Hafslund sender ut.

Til sammen 9700 studenter har blitt rammet av dobbeltregistreringen.


SiO og Hafslund er nå i dialog om hvordan de skal løse saken.