(StudentTorget.no):

2012 har vært et stabilt år når det gjelder norske arbeidsgivers forventninger til å øke antallet ansatte, og trenden ser også ut til å fortsette resten av året. Dette kommer frem av Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012. 
 
Arbeidsgivere i åtte av ni bransjer i Norge sier de forventer å øke antall medarbeidere i høst. Det sterkeste arbeidsmarkedet ser ut til å være innen finans, forsikring, eiendom, samt bygg og anlegg.  
 
11 prosent planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere staben i årets siste kvartal. Sesongjustert er den netto forventede økningen i bemanning på 7 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, mens det sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, er en nedgang på 6 prosentpoeng. 
 
 Om undersøkelsen

 

  • Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å enten øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal.
  • Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført.
  • Manpowers arbeidsmarkedsbarometer har blitt gjennomført i 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometre i verden.
  • Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og nesten 66.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land.
 

Store variasjoner 

 
Det er store variasjoner| mellom bransjene i Norge. Størst mulighet for å få seg jobb er det i finansnæringen, byggenæringen og hotell- og restaurantnæringen. Industrien er minst optimistiske og kun 8 prosent, nesten en halvering fra forrige kvartal, svarer at de skal ansette nye. 
 
- Oljesektoren suger til seg ingeniører. Det er også mangel på helsearbeidere. Vi hjelper allerede flere bedrifter med å rekruttere fra utlandet, og med å finne de rette personene til jobbene. Økonomisk utfordrende tider til tross, det er alltid kamp om de beste talentene og arbeidstakerne innenfor disse sektorene, sier Brath.   
 
Det er kun arbeidsgivere innen offentlig sektor som svarer at de ikke forventer å ansette flere i høst, som i forrige kvartal.
 
Arbeidsgivere i samtlige av landets fem regioner forventer å øke bemanningen neste kvartal. Arbeidsgivere i Stor-Oslo har størst forventninger til å ansette flere, med en netto forventet bemanning på 12 prosent. I Nord-Norge og på Sør-Vestlandet forventes en netto bemanning på henholdsvis 8 prosent og 7 prosent, sesongjustert. 
 
- Utsiktene for rekruttering er uforutsigbare i regionene fra sesong til sesong, desto viktigere er det å ha en fleksibel plan for bemanning for å unngå å stoppe opp på grunn av manglende tilgang til arbeidskraft, sier Maalfrid Brath.
 
 

Store deler av Europa rammet 

 
- Det er positivt at de fleste bransjer sier de kommer til å rekruttere, arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt stabilt og sterkt. Med tanke på den økonomiske situasjonen i mange andre europeiske land, er det likevel grunn til å være oppmerksom på utviklingen videre, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.
 
Norsk økonomi har foreløpig virket immun mot den europeiske krisen, men situasjonen er annerledes i andre land. Ikke overraskende sliter fortsatt Spania, Hellas, Italia og Irland. De får nå følge fra flere land, deriblant Nederland, Polen og Finland, som alle svarer negativt til sine forventninger til nyansettelse.
 
- Vi må ta disse signalene på alvor. Både fordi norsk eksportindustri og servicenæringen er avhengig av det som skjer utenfor Norge, men også fordi tilgangen til arbeidskraft vil endre seg og påvirke arbeidsmarkedet, sier Brath.