Har du fått deg sommerjobb? Ikke la deg utnytte av arbeidsgiver.

Vi har samlet noen tips om hva som det er verdt å være oppmerksom på. Arbeidskontrakt er viktig likeledes god opplæring og klar avtale om lønnsbetingelsene.

Redaksjonen ønsker deg god sommer og lykke til med sommerjobben! 

 

Noen tips

Arbeidskontrakt

Det er svært viktig å ha på plass en skriftlig arbeidskontrakt før du begynner. Det skal du ha uansett hvor kort tid jobben varer og den skal være på plass senest første dag på jobb. Dersom arbeidsgiver ikke gir deg kontrakt, kan du laste ned en standardkontrakt fra LOs sommerpatrulje.

Arbeidskontrakten bør inneholde opplysninger om lønn, arbeidstid, prøvetid og andre betingelser. Husk at arbeidskontrakten ikke er bindende før den er undertegnet av begge parter.

 

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre jobben du er ansatt i. Du skal ha lønn i opplæringstida.

 

Lønn

Vi har ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din. Er du imidlertid medlem i en arbeidstakerorganisasjon, som LO eller YS, kan du kreve tariffavtale som gir deg en anstendig lønn.

Det er viktig at du får en lønnsslipp som viser hvor mye du har tjent. Det er arbeidsgiverens plikt å gi deg lønnsslipp. Lønnsslippen skal også fortelle deg hva du betaler i skatt og alt annet som blir trukket fra. Det er også din dokumentasjon på at du er blitt trukket skatt.

Om ikke arbeidsgiver betaler inn din skatt videre til skattetaten så er lønnslippen ditt bevis på at du er blitt trukket. I verste fall kan du måtte betale skatt en gang til om du ikke har lønnslippen.


 

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest.

Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold.

Kilde: vg.no