(StudentTorget.no):

Kampen om studentboligene er tøffere enn noen gang, og studentsamskipnadene i de største byene melder om rekordtall i både antall søkere og antall som står på venteliste. Mye av årsaken ligger i at det har blitt opprettet mange flere studieplasser i år, samt en større satsning på internasjonale studenter.
 
 
 

Prioriterer internasjonale studenter

 
Hos studentsamskipnaden i Bergen gikk to tredjedeler av studenthyblene til utenlandske studenter. Av totalt 1475 ledige studentboliger gikk 1052 av disse til utenlandske studenter. 
 
– Det er økt fokusering på internasjonale studenter i Bergen, og en del har avtale gjennom studiested at de er garantert studentbolig hos oss. De går først i køen. Det er ingen norske studenter som har garantert bolig på samme måte. Det finnes tilsvarende ordninger for nordmenn som reiser ut, så det er ikke uvanlig praksis, sier Kristin Torsteinson, kommunikasjonsrådgiver i Studentsamskipnaden i Bergen til DN.no
 
Dermed var det 2381 norske studenter som kjempet om 423 ledige studentboliger i Bergen. 
– Vi er glade mange ønsker å bo hos oss, men det er klart det er synd vi ikke klarer å hjelpe og losjere flere. Det er en stadig utfordring, sier Torsteinson. 
 
Det er vanlig at de internasjonale studentene blir prioritert i tildelingen av boligene. I Trondheim er 30 prosent av studentboligene forbeholdt utlendinger. I tillegg blir om lag 160 utenlandske studenter innlosjert på et tidligere sykehjem for å avlaste pågangen. I Oslo er rundt 35 prosent av boligene forbeholdt internasjonale studenter.
 
 
 

For sent å søke

 
De fleste som har søkt høyere utdanning i år fikk svar på opptaket rundt 20. juli. Men da kan det være for sent å søke om innpass hos studentboligene. 
 
– Mange er fortvilet fordi de har fått studieplass et annet sted enn det de ønsket, men søker man nå er sannsynligheten minimal for å få studentbolig, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger til DN.no. 
 
I Stavanger har studentsamskipnaden har rundt 1050 studenter på venteliste. Tromsø har rundt 1500, Trondheim 2000, og Oslo har rundt 4000 på venteliste. De som ikke får plass blir nødt til å forsøke seg i det private leiemarkedet, noe som ofte kan bety en dobling i leieutgiftene.

 

LES OGSÅ: Slik finner du hybel