(StudentTorget.no):

I 2013 vil det dermed bygges 1460 nye studentboliger, om man legger sammen midlene i ordinært og revidert nasjonalbudsjett. Den nye satsingen viser at regjeringen langt på vei innfrir Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt ønske om 1500 studentboliger i år.
 
- Massivt press fra studentbevegelsen og gode samarbeidspartnere har gitt gevinst. Det å få 100 millioner kroner ekstra til 400 nye studentboliger, overgår langt hva vi hadde håp om i revidert statsbudsjett, sier en smilende nestleder i NSO, André Almås Christiansen i en pressemelding.
 
 

Dette må bare være starten

Antallet som står på venteliste for studentboliger øker hvert år, og NSOs studentboligundersøkelse for 2012 viste at det kun var boligdekning for 13,8 prosent av studentene. Dette er verken nok boliger til å dekke studentenes behov eller til å ha prisdempende effekt på et svært presset leiemarked.

 

FORNØYD: Nestleder André Almås Christiansen er glad for at kunnskapsministeren endelig har lyttet til kravene fra NSO. (Foto: NSO)

 
 
- De 400 nye studentboligene vitner om at regjeringen har innsett hvor vanskelig studenter har det på boligmarkedet. Dette er en viktig investering i høyere utdanning, som kommer både dagens og morgendagens studenter til gode, sier Almås Christiansen. 
 
Det er i dag en stadig økning i antall studenter, parallelt med at vi ser at leieprisene løper løpsk. Studentboliger er en velfungerende og effektiv måte å bøte på disse utfordringene. NSO mener at økt bygging av studentboliger ikke bare kommer studentene til gode, men at det også er med på å dempe presset på leiemarkedet generelt. Dette bør være begynnelsen på en opptrapping som også inkluderer bedre rammer og vilkår for studentboligbygging, skriver NSO.
 
- Nå har regjeringen levert godt i dag, og det er vi utrolig glade for, men dette må bare være starten, legger Almås Christiansen til. Og NSO trenger å vite at alle partiene som kan tenke seg å sitte i regjering etter valget vil prioritere studentboliger framover. Utfordringen går derfor direkte til Høyres landsmøte på Gardermoen: Hvor vil dere sette det årlige nivået for den kommende perioden?
 
Husk også at du bør søke nå om du ønsker studentbolig fra høsten.
 
 

Her kan du søke studentbolig:

SiA (Studentsamskipnaden i Agder)
SiB (Studentsamskipnaden i Bergen)
SSiB (Studentsamskipnaden i Bodø)
SiBu (Studentsamskipnaden i Buskerud)
SiF (Studentsamskipnaden i Finnmark)
SiHa (Studentsamskipnaden i Harstad)
SiH (Studentsamskipnaden i Hedmark)
SSO (Sis-Finnmarkku studentaovttastus/Studentsamskipnaden i Indre Finnmark)
SSiN (Studentsamskipnaden i Narvik)
SiNe (Studentsamskipnaden i Nesna)
SiNoT (Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag)
SOPP (Studentsamskipnaden i Oppland)
SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) 
OAS (Oslo og Akershus-Høgskolenes Studentsamskipnad)
SFRN (Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre)
SISOF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane)
SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger)
SSH (Studentsamskipnaden Stord/Haugesund)
SfS (Studentsamskipnaden for Sunnmøre)
SiTel (Studentsamskipnaden i Telemark) 
SiTø (Studentsamskipnaden i Tromsø)
SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim)
SiV (Studentsamskipnaden i Vestfold)
SiØ (Studentsamskipnaden i Østfold)
SiÅs (Studentsamskipnaden i Ås)

 

LES OGSÅ: - Studentboliger må bygges, ikke bare snakkes om