(StudentTorget.no):

Mer enn hver tredje student lar være å teste om boligen de bor i har røykvarsler som fungerer, viser en ny undersøkelse fra Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Tryg.

– Hvis det skulle begynne å brenne om natten er røykvarsleren det viktigste livreddende hjelpemiddelet vi har. Det er derfor viktig at alle tester røykvarsleren jevnlig for å være trygg på at den fungerer, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Den landsomfattende undersøkelsen hadde som formålet å kartlegge studenters forhold til brannsikkerhet. Nær 5000 studenter fra hele landet deltok i undersøkelsen som fant sted i tidsrommet desember 2013 - februar 2014.  

Nesten hver femte student (18,3 prosent) bor i bolig uten slokkeutstyr, eller uten å vite hvor det finnes.

–Tilgang på slokkeutstyr er avgjørende for å kunne bekjempe branntilløp i egen bolig. Men da må utstyret være lett tilgjengelig, og man må selvsagt vite hvor det er, sier Kalheim.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg sier det er bekymringsverdig når halvparten av utleierne ikke gir informasjon til leietakerne om brannsikkerhet.

- Vi vet at studenter er en utsatt gruppe, særlig når vi kjenner til at mange av dem heller ikke har innboforsikring. Derfor er det særlig viktig at studenter får rikelig og korrekt informasjon om brannsikkerhet, fremholder Irgens.

 

Noen funn fra undersøkelsen:

  • 36 prosent sier at de aldri har testet røykvarsleren, eller ikke siste år.
  • 18 prosent sier de ikke har, eller ikke vet om de har tilgang på slokkeutstyr.
  • 90 prosent sier de ikke har hatt brannøvelse der de bor.
  • 24 prosent sier at de enten kun har en rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere.