(StudentTorget.no):

Aldri før har dekningsgraden på studentboliger i Norge vært så lav.

Ifølge Studentboligundersøkelsen 2014, vil bare 13,83 prosent av studentene kunne få bo i en studentbolig til høsten. Undersøkelsen viser også at det mangler over 14 600 boliger, for å nå en dekningsgrad på 20 prosent.

Verst vil det gå utover studentene i Hedmark, hvor bare 5,9 prosent av studentene vil få tilbud om studentbolig.

- Norske studenter opplever en boligkrise større enn noen gang. Som fersk student, nylig flyttet fra mor og far til en by de ikke kjenner, vil mange slite med å finne tak over hodet, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Anders Kvernmo Langset i en pressemelding.

Per i dag utgjør utgifter til bolig rundt 74 prosent av studentenes inntekt. Dette betyr at 94 prosent av studentene trenger ekstra inntekt ved siden av studiestøtten. For mange er studiestøtten sekundærinntekten. Tidligere leder i NSO, Ola Magnussen Rydje, jobbet hardt for å gjenreise heltidsstudenten, ved å øke studiestøtte og dekningsgraden av studentboliger.

- At så mye av studentenes inntekt forsvinner rett til boutgifter er veldig mye, og skaper stor usikkerhet blant studentene. Løsningen er flere studentboliger. En satsing på studentboliger er en satsing på tid til å være student, fortsetter Langset.

Regjeringspartiene, Venstre og KrF viser positive takter så langt. For å nå målet om minst 20 % dekningsgrad er det nødvendig å innfri NSOs krav på minimum 3000 studentboliger i året.

- Vi har store forventninger til regjeringen, som flere ganger har snakket positivt om effektene av studentboligbygging. NSO krever at det i statsbudsjettet 2015 gis midler til bygging av minimum 3000 studentboliger årlig i regi av studentsamskipnadene. Det trenger studentene, avslutter Langset i pressemeldingen.