(StudentTorget.no):

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive til at det utarbeides og gjennomføres lokale pilotprosjekter med mål om å gi flere studenter et billig sted å bo. Det kommer frem i en resolusjon vedtatt av sentralstyret denne helga.

Studentlederne presiserer imidlertid  at slike ordninger ikke kan gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger. Et ansvar for slike ordninger bør heller ikke pålegges studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.

Bakgrunn: Vil la studenter bo på sykehjem

– Vi studenter er positiv og vil være den «gode nabo» i en ordning hvor studenter bosettes på eldrehjem og omsorgsboliger, men det er viktig at det er et prøveprosjekt som skal evalueres og at den frivillige aktiviteten som skal være, ikke går ut over studiene eller erstatter arbeidskraft som er påkrevd, sier Mats Johansen Beldo.

NSO stiller krav om at et slikt pilotprosjekt gjennomføres etter en grundig utredning, med tydelige retningslinjer og formelle kontrakter for studenter som søker seg til boenheter i eldrehjem og omsorgsbolig. Studenter må aktivt inkluderes i utarbeidelse av slike retningslinjer og kontrakter. Videre krever NSO at ordningen evalueres allerede etter det første året, og at studenter lokalt og nasjonalt blir inkludert i evalueringsprosessen.


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: