(StudentTorget.no):

SiO øremerker 30 millioner av overskuddet fra 2017 til å styrke Oslo som studentby. 55,7 millioner settes av til vedlikehold og oppgradering av studentboliger.

– God drift og sunn økonomi gjør at SiO nå kan investere i et enda bedre tilbud til studentene i Oslo og Akershus, sier styreleder Vetle Bo Saga.

– Studenter flest trives i Oslo, men savner et tydeligere studentpreg på hovedstaden. Dette gir mulighet til å gjennomføre nye tiltak i årene fremover. Noen eksempler er semesterstartaktiviteter og tiltak for grønnere og mer sosiale studentbyer, sier han.

 

Skyldes salgsgevinst

Administrerende direktør i Sio, Lisbeth Dyrberg, kan fortelle at de ekstra inntektene kommer godt med.

– Det gode resultatet betyr at vi kan øremerke mer penger til modernisering og vedlikehold av SiOs studentbyer. Med 8 900 studentboliger av ulik årgang og standard er det et stort behov, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg.

– Studentboligene er på mange måter arvesølvet til studentene, og skal tas vare på for fremtiden, sier hun.

Årsresultatet for 2017 var på 130,7 millioner kroner mot 54,3 millioner kroner i 2016 for SiO konsern. Det uvanlig høye resultatet skyldes salgsgevinst for eiendommen Nedre Ullevål 11, som ble solgt da den ikke kan gjøres om til studentboliger. SiO hadde i 2017 en konsernomsetning på 1,154 millioner kroner, som er 9,6 prosent høyere enn året før.

Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene, og utgjorde i 2017 cirka 80 millioner. Nær halvparten av semesteravgiften gikk til finansiering av SiOs helsetjenester, mens resterende andel gikk til Velferdstinget, karrieretjenester, studentforeningstjenester, servicetilbud knyttet til semesterstart og kundebetjening samt miljøtiltak i byggeprosjekter.