Nå er det flere grunner til at studenter bør vurdere å kjøpe sin egen bolig, istedet for å betale stadig dyrere leiepriser.

Mange studenter velger å leie bolig, til tross for at leieprisene blir stadig høyere. Dersom muligheten for boliglån er til stedet, kan boligkjøp være et gunstig alternativ til dyre leieboliger.

– Dersom man skal studere på det samme stedet i 3-4 år vil det svare seg å kjøpe bolig, mener Kurt Buck, regionleder for Eiendomsmegler 1 i Hordaland.

Han har nettopp vært ute og solgt leilighet til en student, og mener at hvis timingen rett for deg, er det flere gode grunner til at du også burde vurdere det samme. Han vektlegger at tidsperspektivet er viktig i beslutningen om boligkjøp.

- Ved kortere tidsperspektiv enn 3 år, er man avhengig av en prisstigning for at boligkjøp skal lønne seg, på grunn av kjøps- og salgskostnadene. Muligheten for en lønnsom investering er altså til stedet, men mer risikabel.

Et alternativ ved kortsiktige boligprosjekter er å kjøpe en borettslagsleilighet forklarer megleren.

- Kjøp av disse er billigere, fordi man slipper unna mange av kjøpskostnadene. Ulempen er at kostnadene knyttet til salg av slike leiligheter er som ellers.

LES OGSÅ: Krever 3000 nye studentboliger

 

Presset leiemarked og ventelister

Dagens leiemarked er presset og flere steder i landet kan det være vanskelig å skaffe seg et sted å bo til en akseptabel pris.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU), utført av Statistisk Sentralbyrå, viser at det blir stadig dyrere å leie på det private markedet. Høye priser kombinert med at makten ligger hos utleier, kommer sjelden fattige studenter til gode. Med fulle visninger kan utleiere velge og vrake blant ivrige studenter på boligjakt.

Et alternativ som kan være rimeligere enn det private leiemarkedet, er studentboliger som leies ut av studentsamskipnadene. Men her er etterspørselen ofte for stor, og mange studenter havner på ventelister over lang tid. Flere studentsamskipnader har i senere tid opplyst om at de ikke har nok studentboliger til alle som ønsker å leie gjennom dette tilbudet.

LES OGSÅ: Studentbolig i containere

 

Rentene forblir lave

En annen grunn til å vurdere boligkjøp er at dagens rentenivå er lavt. Rentenivået har vært uendret i lang tid, og vil i tillegg forbli lav i lang tid fremover, skal vi tro markedsforventningene. Dagens Næringsliv skriver i en artikkel at Holbergfondene har analysert markedsforventingene og i følge disse vil boliglånsrentene ikke overstige seks prosent de neste 10 årene.

Norges Bank har imidlertid varslet gradvis økning i styringsrenten mot et mer normalt nivå i årene fremover. Dersom du vurderer boligkjøp må du altså likevel ta høyde for renteøkning i årene som kommer. 

LES OGSÅ: Vil kaste ut uekte studenter fra studentboligene

 

Mange studenter blir boligeiere


På spørsmål om det i dag er mange studenter som velger å kjøpe bolig, svarer Buck bekreftende. Hans tips til studenter som vurderer å kjøpe bolig er å sette seg inn i systemet for kjøp og salg av bolig, og å ha finansieringen i orden før man går på boligjakt.

- Det er en fordel å ha litt kunnskap før man kaster seg ut på boligmarkedet, tipser Buck. Han sier også at det kan være lurt å finne ut hvilket prisnivå man kan legge seg på, og hvilken by man ønsker å bo. Tips til blivende boligkjøpere:


Skaff deg kausjonist: Selvfølgelig er ikke alle studenter i en livssituasjon som tilsier at leilighetskjøp er det ideelle. Men dersom man skal studere på samme sted over flere år, er kjøp av leilighet en ting man i det minste bør vurdere. Er det vanskelig for deg å få lån, kan snille foreldre stille som kausjonister, og det kan lønne seg å henvende seg i lokale sparebanker fremfor de i de store byene.

Kjøp flere rom: Er man i et parforhold kan man spare en del kvadratmeter på leiligheten, ved å kun trenge ett soverom. Dersom man skal kjøpe leilighet alene, kan det være lurt å kjøpe en treroms og leie ut ett av soverommene. Dette vil som oftest lønne seg, sammenlignet med å bo alene, særlig fordi utleieinntekten er skattefri.

Opprett BSU konto: BSU er smart, det kan gjøre det lettere å få lån, samt at man kan få en gunstigere rente på lånet enn man ellers ville fått.

LES OGSÅ: Søke studentbolig 2017: Søk allerede nå!


Lønnsomt for deg?

Både det økonomisk tøffe leiemarkedet og lave renter på boliglån bør få studenter til å tenke på boligkjøp som et alternativ. Men er det overkommelig? Studenter flest har som regel ingen egenkapital å ta av, og dersom man er så heldig å få innvilget lån vil lånebeløpet derfor bli høyt.

Ved å bruke lånekalkulatoren til Aftenposten.no kan man undersøke hvorvidt å leie eller å eie er mest gunstig. Gitt at lånebeløpet er 2 000 000 kroner, lånerenten er 5 prosent og nedbetalingstiden er 25 år. Dersom leiebeløpet for tilsvarende leilighet er 10 000 kroner per måned, vil dette i følge lånekalkulatoren være en lønnsom investering etter kun to år. Dette er et noe pessimistisk estimat med høyere lånerente enn man kan få i dag.

I tillegg er avkastningskravet i dette talleksempelet satt til null prosent og realavkastningen er nøytral. Avkastningskrav er hvilken avkastning man krever av en tilsvarende investering ellers i markedet. Dette er mest aktuelt dersom man har egenkapital og for eksempel kunne satt pengene i banken til fem prosent rente. Da burde dette være avkastningskravet. Et avkastningskrav på null tilsier at man ikke har oppsparte midler. Nøytral realavkastning vil si at den generelle prisstigningen i samfunnet og verdiøkningen på boligen er lik, noe som også er en pessimistisk forutsetning.

Det vil altså helt klart være lønnsomt å kjøpe leilighet under disse låne- og leiebetingelsene.


 Sentrale begreper:


 Avkastning vil si gevinst av en investering.

 Avkastningskravet til en investering er hvilken avkastning man krever av en tilsvarende investering ellers i markedet. Dette er mest aktuelt dersom man har egenkapital og for eksempel i stedet kunne satt pengene i banken til fem prosent rente. Da burde dette være avkastningskravet til for eksempel et boligkjøp. Et avkastningskrav på null tilsier at man ikke har oppsparte midler å anvende, noe som er situasjonen for de fleste studenter.

 Nøytral realavkastning vil si at den generelle prisstigningen i samfunnet og verdiøkningen på boliger er lik. Dette vil si at verdistigningen på boliger blir noe undervurdert.

 Kausjon vil si at en person forplikter seg til å betale en annens gjeld dersom vedkommende ikke klarer å betjene lånet selv. På denne måten får bankene redusert sin risiko. Det er individuelt i hvert enkelt tilfelle hvor mye som kreves i kausjon, men ofte er det vanlig med 10- 20 % av lånesummen.

 BSU- Boligsparing for ungdom. Spareordning som tilbys av de fleste banker.

Kilde: DN, Holbergfondene, Leiemarkedundersøkelsen,  Aftenposten og SSB