(StudentTorget.no):

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) deler hvert år ut utdanningsprisen til minne om Magnus Midtbø på 150 000.

Prisen skal honorere gode studentoppgaver som prosjekt-, bachelor- og/eller masteroppgaver innenfor fagene ledelse, teknikk, teknologi, økonomi og administrasjon. De søker nå etter gode kandidater fra fagskoler, høyskoler og universitet.

Prisen kan også deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til et godt arbeid med å tilrettelegge eller gjennomføre utvikling av kompetanse og livslang læring.

 

Kriterier

Det er flere kritierier studentoppgavene må oppfylle for å bli vurdert.

For eksempel at det er god kvalitet på oppgavene, karakteren bør være A eller B, problemstllingen må være klar,den må ha et godt rapporter empirisk materiale, at temaet man tar for seg er innenfor fagområdene til FLT.

Prisen kan ha flere vinnere, og da deles premien dem i mellom, men den enkelte prisen skal ikke være under 50.000 kroner når den deles ut.

Les mer om prisen her 

Se flere legater og stipender her


NB! Søknadsfristen for å sende inn et bidrag er 20. januar.