(StudentTorget.no):

Dersom man studerer ved utvalgte kvalitetsinstitusjoner i land utenfor Norden, med særlig høye studieavgifter, kan man få et såkalt tilleggsstipend fra Lånekassen. Fra studieåret 2016/2017 er kriteriene for hvilke institusjoner som godkjennes for tilleggsstipendet endret. 
 
Den nye listen bygger på to internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter fra hele verden: Times Higher Education sin liste over verdensuniversitet for 2015-16, og Academic Ranking of World Universities (ARWU 2015), også kalt  Jiao Tong Shanghai-listen. Utdanningsinstitusjonene må være representert på begge rangeringene for å kvalifisere for tilleggsstipendet. 
 
– Den gamle lista bygde på nasjonale rangeringar, og blei oppdatert berre kvart tredje år. Eit unntak var Storbritannia, der det gjekk åtte år mellom kvar gang den nasjonale rangeringa blei oppdatert. Det er ei klar forbetring når vi no får ei liste som blir oppdatert kvart år, sier Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på deres nettsider.
 
 

Flere land inn på listen

I år er det 119 institusjoner som har fått plass på listen. Det er særlig én viktig endring som gjør at listen nå gjelder flere institusjoner, nemlig at den ikke lenger begrenses til kun USA, Storbritannia, Australia og Canada. Høyt rangerte universiteter fra hele verden er nå lagt til – uavhengig av om de krever studieavgifter på nivå for tilleggsstipendet. Siden tilleggsstipendet ikke gjelder for Norden, er de nordiske universitetene tatt ut av lista.
 
Studenter som har fått opptak ved en av disse institusjonene kan søke om tilleggsstipend for 2016-17, dersom studieavgiften overstiger 123.083 kroner. Tilleggsstipendet er på opptil 66.552 kroner, og gjelder både for de som tar hele- og deler av graden i utlandet. 
 
 

Flest endringer i Storbritannia

De nye endringene innebærer at noen nye universiteter kommer inn på lista, mens andre faller ut. Det er flest endringer i Storbritannia, hvor ni universiteter fra den gamle listen utgår, mens fem nye blir lagt til. 
 
De fem nye britiske universitetene er King’s College London, University of Glasgow, University of Birmingham, University of Nottingham og University of Exeter.
 
De ni som går ut av listen er Durham University, University of York, University of St. Andrews, Lancaster University, University of Bath, University of Essex, Royal College of Art, University of London Courtuauld Institute of Art, ogUniversity of London Scool of Oriental and African Studies (SOAS).
 
 

Her er universitetene som er godkjent for tilleggsstipend i 2016/2017:

AUSTRALIA:
 
Australian National University
 
Monash University
 
University of Melbourne
 
University of New South Wales
 
University of Queensland
 
University of Sydney
 
University of Western Australia
 
 
BELGIA:
 
Ghent University
 
KU Leuven
 
 
CANADA:
 
McGill University
 
McMaster University
 
University of Alberta
 
University of British Columbia
 
University of Montreal
 
University of Toronto
 
 
FRANKRIKE:
 
Ecole Normale Superieure – Paris
 
Paris Sud University (Paris 11)
 
Pierre and Marie Curie University – Paris 6
 
 
 
ISRAEL:
 
Hebrew University of Jerusalem
 
 
JAPAN:
 
Kyoto University
 
University of Tokyo
 
 
KINA:
 
Peking University
 
Tsinghua University
 
University of Hong Kong
 
 
NEDERLAND:
 
Erasmus University
 
Leiden University
 
Radboud University Nijmegen
 
University of Amsterdam
 
University of Groningen
 
University of Wageningen
 
Utrecht University
 
VU University Amsterdam
 
 
RUSSLAND:
 
Moscow State University
 
 
SINGAPORE:
 
Nanyang Technological University
 
National University of Singapore
 
 
STORBRITANNIA:
 
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
 
King's College London
 
London School of Economics and Political Science (LSE)
 
Queen Mary University of London
 
University College London
 
University of Birmingham
 
University of Bristol
 
University of Cambridge
 
University of Edinburgh
 
University of Exeter
 
University of Glasgow
 
University of Leeds
 
University of Manchester
 
University of Nottingham
 
University of Oxford
 
University of Sheffield
 
University of Southampton
 
University of Warwick
 
 
SVEITS:
 
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
 
University of Basel
 
University of Geneva
 
University of Zurich
 
 
SØR-KOREA:
 
Seoul National University
 
 
TYSKLAND:
 
Heidelberg University
 
Technical University Munich (TUM)
 
University of Bonn
 
University of Freiburg
 
University of Goettingen
 
University of Muenster
 
University of Munich (LMU)
 
University of Tuebingen
 
 
USA:
 
Boston University
 
Brown University
 
California Institute of Technology
 
Carnegie Mellon University
 
Case Western Reserve University
 
Columbia University
 
Cornell University
 
Duke University
 
Emory University
 
Georgia Institute of Technology
 
Harvard University
 
Johns Hopkins University
 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 
Michigan State University
 
New York University
 
Northwestern University
 
Ohio State University – Columbus
 
Pennsylvania State University – University Park
 
Princeton University
 
Purdue University – West Lafayette
 
Rice University
 
Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick
 
Stanford University
 
Tufts University
 
University of Arizona
 
University of California, Berkeley
 
University of California, Davis
 
University of California, Irvine
 
University of California, Los Angeles
 
University of California, San Diego
 
University of California, Santa Barbara
 
University of California, Santa Cruz
 
University of Chicago
 
University of Colorado at Boulder
 
University of Florida
 
University of Illinois at Urbana-Champaign
 
University of Maryland, College Park
 
University of Massachusetts – Amherst
 
University of Massachusetts – Medical School - Worcester
 
University of Michigan – Ann Arbor
 
University of Minnesota, Twin Cities
 
University of North Carolina at Chapel Hill
 
University of Pennsylvania
 
University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus
 
University of Southern California
 
University of Texas at Austin
 
University of Virginia
 
University of Washington
 
University of Wisconsin – Madison
 
Vanderbilt University
 
Washington University in St. Louis
 
Yale University
 

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet